PUPS•WORLD•PEACE

PUPS•WORLD•PEACE
ID Rune:840000:41

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.000.000.000
nft_ordinals18,7036
Tổng khối lượng
nft_ordinals1,3424
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals2.217,75
Vốn hóa thị trường
204 sats
Giá sàn
1.399
Doanh số
6.270
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#821298
ordinals-price
42.608,66694444444272886
 P
204sats/P
$0,13
0,08692 BTC
$5.812,46
#820032
ordinals-price
17.325,36746
 P
206sats/P
$0,13
0,03569 BTC
$2.386,61
#814710
ordinals-price
10.000
 P
210sats/P
$0,14
0,021 BTC
$1.404,27
#829726
ordinals-price
13.888,749999999999279104
 P
218sats/P
$0,14
0,03027 BTC
$2.024,65
#829722
ordinals-price
9.999,99999999999916114
 P
219sats/P
$0,14
0,02189 BTC
$1.464,45
#813708
ordinals-price
3.732,500000000000078644
 P
224sats/P
$0,14
0,00836 BTC
$559,08
#813710
ordinals-price
5.000
 P
224sats/P
$0,14
0,0112 BTC
$748,94
#813717
ordinals-price
6.000
 P
224sats/P
$0,14
0,01344 BTC
$898,73
#813719
ordinals-price
6.900
 P
224sats/P
$0,14
0,01545 BTC
$1.033,54
#813721
ordinals-price
6.000
 P
224sats/P
$0,14
0,01344 BTC
$898,73
#829723
ordinals-price
13.888,749999999999279104
 P
224sats/P
$0,14
0,03111 BTC
$2.080,38
#811404
ordinals-price
9.999,99999999999916114
 P
225sats/P
$0,15
0,02249 BTC
$1.504,57
#792715
ordinals-price
7.500
 P
229sats/P
$0,15
0,01717 BTC
$1.148,49
#811406
ordinals-price
9.999,99999999999916114
 P
229sats/P
$0,15
0,02289 BTC
$1.531,32
#829725
ordinals-price
9.999,99999999999916114
 P
229sats/P
$0,15
0,02289 BTC
$1.531,32
#829724
ordinals-price
13.888,749999999999279104
 P
230sats/P
$0,15
0,03194 BTC
$2.136,1
#792711
ordinals-price
9.999,99999999999916114
 P
232sats/P
$0,15
0,02319 BTC
$1.551,38
#811405
ordinals-price
9.999,99999999999916114
 P
232sats/P
$0,15
0,02319 BTC
$1.551,38
#792712
ordinals-price
9.999,99999999999916114
 P
239sats/P
$0,15
0,02389 BTC
$1.598,19
#792713
ordinals-price
7.500
 P
245sats/P
$0,16
0,01837 BTC
$1.228,73
#815094
ordinals-price
1.000
 P
249sats/P
$0,16
0,00249 BTC
$166,5
#819726
ordinals-price
500
 P
249sats/P
$0,16
0,001245 BTC
$83,25
#807393
ordinals-price
3.132,000000000000209716
 P
249,7sats/P
$0,16
0,00782 BTC
$522,96
#805441
ordinals-price
1.000
 P
250sats/P
$0,16
0,0025 BTC
$167,17