Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Meebits đã hoàn thành 20 giao dịch với tổng khối lượng là 11,06. Giá sàn là 0,54 ETH và đã có thay đổi +0,18% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 386 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Meebits có tổng cộng 20.000 NFT và những NFT này được giữ trong 6.481 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,54 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,5534. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,54 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.