OpenSea Shared Storecertified

OpenSea Shared Store

ERC 1155 NFTs created by OpenSea creation contract.
Thêm
ETH436,44K
Tổng khối lượng
ETH
0,0000001
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
476,55K
Chủ sở hữu
1,23%
Đã niêm yết
0%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
1,02M
Vật phẩm duy nhất
3,12T
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, OpenSea Shared Store đã hoàn thành 20 giao dịch với tổng khối lượng là 11,32. Giá sàn là 0,0000001 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 12.659 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
OpenSea Shared Store có tổng cộng 3.129.919.319.762 NFT và những NFT này được giữ trong 474.555 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,0000001 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,566. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0000001 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.