Pudgy Penguinscertified

Pudgy Penguins

Pudgy Penguins is a collection of 8,888 NFT’s, accelerating Web3 innovation through IP utilization and community empowerment. Embodying love, empathy, & compassion, the Pudgy Penguins are a beacon of good vibes & positivity for everyone. Each holder receives exclusive access to experiences, events, IP licensing opportunities and more. Let’s break through the boundaries of Web3 together. Pudgy Collections: [Lil Pudgys](https://www.okx.com/web3/marketplace/nft) | [Pudgy Rods](https://www.okx.com/web3/marketplace/nft)
Thêm
ETH397,92K
Tổng khối lượng
ETH
10,7
Giá sàn
ETH
10,58
Giá chào bán tốt nhất
4,98K
Chủ sở hữu
2,89%
Đã niêm yết
56,23%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
8,88K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
có tổng cộng -- NFT và những NFT này được giữ trong -- ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.