Sugartown Oras by Zyngacertified

Sugartown Oras by Zynga

Oras are a collection of 9,999 unique beings from another dimension. They entered Sugartown through a rift in the space-time continuum that was accidentally created when the trio of farm friends were developing games.
Thêm
ETH8,84K
Tổng khối lượng
ETH
0,1977
Giá sàn
ETH
0,18
Giá chào bán tốt nhất
2,03K
Chủ sở hữu
3,71%
Đã niêm yết
30,58%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
6,68K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Sugartown Oras by Zynga đã hoàn thành 2 giao dịch với tổng khối lượng là 0,39. Giá sàn là 0,1977 ETH và đã có thay đổi -0,16% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 248 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Sugartown Oras by Zynga có tổng cộng 6.682 NFT và những NFT này được giữ trong 2.044 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,1977 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,1989. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,1977 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.