Wrapped Cryptopunkscertified

Wrapped Cryptopunks

Wrapped Punks are ERC721 Tokens, each one backed 1:1 by an original Cryptopunk by Larvalabs. Buy an original Cryptopunk at https://larvalabs.com/cryptopunks Turn your Original Cryptopunk into an ERC721 at https://wrappedpunks.com/ CryptoPunks launched as a fixed set of 10,000 items in mid-2017 and became one of the inspirations for the ERC-721 standard.
Thêm
ETH338,99K
Tổng khối lượng
ETH
27,95
Giá sàn
ETH
25
Giá chào bán tốt nhất
158
Chủ sở hữu
0,4%
Đã niêm yết
5,95%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
2,68K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
có tổng cộng -- NFT và những NFT này được giữ trong -- ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.