YAYO NFT

YAYO NFT

YAYO NFT is a collection of 4000 YAYO Men embodying the furthest archetypes of power, speed, violence, wealth, chaos, and adventure. YAYO is a tribute to the vehicles, equipment, and aesthetics that have captured the hearts and minds of young men for generations.
Thêm
ETH1,46K
Tổng khối lượng
ETH
0,21
Giá sàn
ETH
0,18
Giá chào bán tốt nhất
801
Chủ sở hữu
5,48%
Đã niêm yết
21,9%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
3,66K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, YAYO NFT đã hoàn thành 9 giao dịch với tổng khối lượng là 1,95. Giá sàn là 0,21 ETH và đã có thay đổi -3,67% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 204 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
YAYO NFT có tổng cộng 3.662 NFT và những NFT này được giữ trong 802 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,21 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,2172. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,21 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.