Tổng quan thống kê NFT
Tất cả
1
Ethereum
501
Solana
Dữ liệu theo thời gian thực trên thị trường NFT toàn cầu. 1.869.498 bộ sưu tập và 1.036.624.952 NFT đã được niêm yết.
Tâm lý thị trường
leftGaugeMainIconTrung tính
0
100
Vốn hóa thị trường
$34,69B
24 giờ
Nhà giao dịch
22,35K
24 giờ
Vốn hóa thị trường và khối lượng
24 giờ
7 ngày
30 ngày
60 ngày
90 ngày
1 năm
Tất cả
Vốn hóa thị trường
Khối lượng (7 ngày)