background
Web3Gaming background
Web3Gaming

Gia nhập phong trào GameFi

OKX GameSphere là điểm đến lý tưởng cho các blockchain và dự án game Web3. Khả năng hỗ trợ toàn diện của chúng tôi bao gồm nền tảng giao dịch, dịch vụ kỹ thuật và nguồn lực quảng cáo nhằm giúp hệ sinh thái game Web3 phát triển mạnh mẽ.

Xây dựng sân chơi Web3 của bạn

Web3Gaming

Phát hành tài sản NFT

OKX cung cấp các chương trình NFT Drop và hỗ trợ nhiều sự kiện khác như ưu đãi giờ vàng và allowlist minting, đáp ứng mọi nhu cầu phát hành tài sản game của bạn.

Web3Gaming

Trang game độc quyền

Những trang này giới thiệu tài sản game, liên kết đến mạng xã hội và thông tin khác liên quan đến game nhằm mang đến cho game thủ trải nghiệm giao dịch tốt nhất.

Web3Gaming

Thiết lập nhiệm vụ game

OKX cung cấp các chương trình khuyến mãi tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của các đối tác, bao gồm banner trên trang chủ của Thị trường Web3, hợp tác với các KOL, và các bài đăng trên mạng xã hội chính thức.

Web3Gaming

Tổ chức sự kiện giao dịch

OKX hợp tác với các dự án game để tổ chức các cuộc thi giao dịch, sự kiện không phí gas, và nhiều hoạt động khác, nhằm thúc đẩy sự quan tâm của thị trường và tăng tính thanh khoản của tài sản cho các trò chơi.

Giải pháp công nghệ game Web3

Đăng nhập game nhanh chóng

Khai phá tiềm năng của dịch vụ WaaS trên OKX để tích hợp Ví Web3 OKX vào hệ sinh thái game của bạn. Cho phép người chơi dễ dàng tạo, sao lưu, và đăng nhập vào ví tiền mã hóa khi đang tham gia trò chơi.

Web3Gaming

Giao dịch tài sản tiền mã hóa

Dễ dàng tích hợp OKX DEXThị trường NFT vào game của bạn với dịch vụ WaaS của OKX. Dễ dàng hoán đổi token và giao dịch NFT trong game. Hơn nữa, hãy tận dụng tính năng phí bản quyền bắt buộc đối với NFT của OKX để tạo doanh thu ổn định trong các dự án game.

Web3Gaming

Khám phá các tựa game Web3

Lumiterra
Lumiterra
Lumiterra is a multiplayer online open-world adventure game set in a vast world where you can join forces with other players to engage in battles, cultivate crops, capture monsters, craft diverse equipment and weapons, and discover new wonders. Lumiterra integrates DeFi users, GameFi users, and traditional gamers into a cohesive system where each type of player can pursue their interests. Together, they participate in and benefit from a dynamic economic system within the game, powered by three enhancing flywheels. Players' actions not only contribute to the game's ecosystem but also bring personal rewards and opportunities for growth, making every contribution meaningful and rewarding.
Elfin Metaverse
Elfin Metaverse
The 1st GameFi Omni Layer Focus on eSports. The GameFi’s new frontier. Elfin Metaverse is an all-in-one eSports gaming platform and open-world metaverse built on Elfin Lands, a virtual realm that offers a unique gaming experience and a thriving community. Players can engage in daily battles, participate in seasonal tournaments, and join social events within the metaverse. Elfin Lands owners enjoy exclusive NFTs, economic rewards, and the ability to customize their lands and surroundings. The platform also fosters collaboration with bluechip Web3 communities, gaming guilds, and DAOs, providing opportunities for engagement and growth.
Space Nation
Space Nation
We are building Space Nation, a next-gen Space Opera IP and Franchise. Its first and core product is Space Nation Online, a Web3 Space Opera MMORPG, which has been built for almost 4 years. Leveraging Web3 technologies and tools, we emphasize the integration of P4F and P2E in the game world, constructing a complex and sustainable in-game economy, to cater to both the massive Web2 gamers and selected Web3 users. Our aim is to elevate liquidity in the game ecosystem to unprecedented levels and build a virtual economy beyond imagination.
Counter Fire
Counter Fire
Counter Fire is a unique mobile anime MOBA game that incorporates elements of Battle Royale and leverages blockchain technology.
Metacene
Metacene
MetaCene is the home for building the next generation of blockchain MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) designed for large-scale players. It pioneers player-centric entertainment, governance, and creativity through innovative PVE and PVP gameplay, robust technological infrastructure, social guild DAO governance, sustainable economic systems, and an in-game AIGC editor. Founded by gaming experts with over 20 years of industry experience from companies like Shanda Games, Blizzard, Perfect World, and more.
Footballcraft
Footballcraft
Footballcraft, TOPGOAL's flagship product, is a 12x speed football simulation game that leverages AI engine and blockchain to create a dynamic and immersive digital experience, mirroring and magnifying the real world. Here, goals are motivated by fame, power and fortune and provides each fan and gamer with a unique opportunity to manage teams, deploy strategies, and engage in competitions. With the development of fully on-chain game infra and AI tech, the ultimate goal of Footballcraft is to build a parallel autonomous football world.

OKX GameSphere

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật mở rộng cho cả chuỗi công khai và các dự án game, đảm bảo mọi đối tác có thể phát triển sản phẩm GameFi với chi phí tối thiểu. Ngoài ra, chúng tôi dành nhiều nguồn lực quảng bá khác nhau để hỗ trợ các dự án GameFi trong việc thu hút lưu lượng người dùng. Hơn nữa, chúng tôi cung cấp cho người dùng GameFi dịch vụ toàn diện, cho phép đối tác dễ dàng khám phá các dự án game yêu thích của mình, cùng với các tính năng như giao dịch tài sản game, cơ hội tham gia sự kiện và phân tích dữ liệu game.