ORDINALS•ARE•DEAD

ORDINALS•ARE•DEAD
ID Rune:840000:453

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 444.395.556
nft_ordinals8,5186
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,005748
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals10,5869
Vốn hóa thị trường
2,39 sats
Giá sàn
5.729
Doanh số
5.478
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#823614
ordinals-price
6.666
 💀
2,39sats/💀
$0,0016
0,0001593 BTC
$10,67
#823615
ordinals-price
6.666
 💀
2,39sats/💀
$0,0016
0,0001593 BTC
$10,67
#823616
ordinals-price
6.666
 💀
2,39sats/💀
$0,0016
0,0001593 BTC
$10,67
#824492
ordinals-price
6.666
 💀
2,39sats/💀
$0,0016
0,0001593 BTC
$10,67
#824493
ordinals-price
6.666
 💀
2,39sats/💀
$0,0016
0,0001593 BTC
$10,67
#824497
ordinals-price
6.666
 💀
2,39sats/💀
$0,0016
0,0001593 BTC
$10,67
#824500
ordinals-price
6.666
 💀
2,39sats/💀
$0,0016
0,0001593 BTC
$10,67
#824511
ordinals-price
6.666
 💀
2,39sats/💀
$0,0016
0,0001593 BTC
$10,67
#824513
ordinals-price
6.666
 💀
2,39sats/💀
$0,0016
0,0001593 BTC
$10,67
#824514
ordinals-price
6.666
 💀
2,39sats/💀
$0,0016
0,0001593 BTC
$10,67
#824515
ordinals-price
6.666
 💀
2,39sats/💀
$0,0016
0,0001593 BTC
$10,67
#817829
ordinals-price
6.666
 💀
2,4sats/💀
$0,0016
0,0001599 BTC
$10,71
#817830
ordinals-price
6.666
 💀
2,4sats/💀
$0,0016
0,0001599 BTC
$10,71
#817831
ordinals-price
6.666
 💀
2,4sats/💀
$0,0016
0,0001599 BTC
$10,71
#817832
ordinals-price
6.666
 💀
2,4sats/💀
$0,0016
0,0001599 BTC
$10,71
#817833
ordinals-price
6.666
 💀
2,4sats/💀
$0,0016
0,0001599 BTC
$10,71
#817834
ordinals-price
6.666
 💀
2,4sats/💀
$0,0016
0,0001599 BTC
$10,71
#817835
ordinals-price
6.666
 💀
2,4sats/💀
$0,0016
0,0001599 BTC
$10,71
#817836
ordinals-price
6.666
 💀
2,4sats/💀
$0,0016
0,0001599 BTC
$10,71
#817837
ordinals-price
6.666
 💀
2,4sats/💀
$0,0016
0,0001599 BTC
$10,71
#817838
ordinals-price
6.666
 💀
2,4sats/💀
$0,0016
0,0001599 BTC
$10,71
#817843
ordinals-price
6.666
 💀
2,4sats/💀
$0,0016
0,0001599 BTC
$10,71
#817137
ordinals-price
6.666
 💀
2,5sats/💀
$0,0016
0,0001666 BTC
$11,16
#817138
ordinals-price
6.666
 💀
2,5sats/💀
$0,0016
0,0001666 BTC
$11,16