SATOSHI•NAKAMOTO

SATOSHI•NAKAMOTO
ID Rune:840000:22

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
nft_ordinals101,5826
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,3076
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals540,4049
Vốn hóa thị trường
2.405 sats
Giá sàn
12.525
Doanh số
17.571
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#865373
ordinals-price
100
 
2.405sats/丰
$1,59
0,002405 BTC
$159,3
#865376
ordinals-price
100
 
2.450sats/丰
$1,62
0,00245 BTC
$162,28
#864195
ordinals-price
100
 
2.554sats/丰
$1,69
0,002554 BTC
$169,17
#864941
ordinals-price
100
 
2.554sats/丰
$1,69
0,002554 BTC
$169,17
#863360
ordinals-price
100
 
2.555sats/丰
$1,69
0,002555 BTC
$169,23
#863361
ordinals-price
100
 
2.555sats/丰
$1,69
0,002555 BTC
$169,23
#863362
ordinals-price
100
 
2.555sats/丰
$1,69
0,002555 BTC
$169,23
#863363
ordinals-price
100
 
2.555sats/丰
$1,69
0,002555 BTC
$169,23
#863364
ordinals-price
100
 
2.555sats/丰
$1,69
0,002555 BTC
$169,23
#862915
ordinals-price
100
 
2.558sats/丰
$1,69
0,002558 BTC
$169,43
#860695
ordinals-price
100
 
2.630sats/丰
$1,74
0,00263 BTC
$174,2
#857277
ordinals-price
100
 
2.650sats/丰
$1,75
0,00265 BTC
$175,53
#861454
ordinals-price
1.600
 
2.794sats/丰
$1,85
0,0447 BTC
$2.961,11
#843024
ordinals-price
100
 
2.795sats/丰
$1,85
0,002795 BTC
$185,13
#864190
ordinals-price
100
 
2.795sats/丰
$1,85
0,002795 BTC
$185,13
#864193
ordinals-price
100
 
2.795sats/丰
$1,85
0,002795 BTC
$185,13
#835111
ordinals-price
100
 
2.874sats/丰
$1,9
0,002874 BTC
$190,36
#835112
ordinals-price
100
 
2.874sats/丰
$1,9
0,002874 BTC
$190,36
#835259
ordinals-price
100
 
2.874sats/丰
$1,9
0,002874 BTC
$190,36
#835278
ordinals-price
100
 
2.874sats/丰
$1,9
0,002874 BTC
$190,36
#835488
ordinals-price
100
 
2.874sats/丰
$1,9
0,002874 BTC
$190,36
#849869
ordinals-price
5.772
 
2.890sats/丰
$1,91
0,1668 BTC
$11.049,24
#829924
ordinals-price
100
 
2.994,46sats/丰
$1,98
0,002994 BTC
$198,34
#830638
ordinals-price
1.900
 
2.994,46sats/丰
$1,98
0,05689 BTC
$3.768,6