Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z

Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
ID Rune:840000:1

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 111.111.111
nft_ordinals39,9441
Tổng khối lượng
nft_ordinals1,1288
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals32.798,95
Vốn hóa thị trường
29.997 sats
Giá sàn
20.417
Doanh số
23.562
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#866386
ordinals-price
1
 
29.997sats/ᚠ
$19,7
0,0002999 BTC
$19,7
#866387
ordinals-price
1
 
29.997sats/ᚠ
$19,7
0,0002999 BTC
$19,7
#866388
ordinals-price
1
 
29.997sats/ᚠ
$19,7
0,0002999 BTC
$19,7
#866389
ordinals-price
1
 
29.997sats/ᚠ
$19,7
0,0002999 BTC
$19,7
#866390
ordinals-price
1
 
29.997sats/ᚠ
$19,7
0,0002999 BTC
$19,7
#866391
ordinals-price
1
 
29.997sats/ᚠ
$19,7
0,0002999 BTC
$19,7
#866392
ordinals-price
1
 
29.997sats/ᚠ
$19,7
0,0002999 BTC
$19,7
#866393
ordinals-price
1
 
29.997sats/ᚠ
$19,7
0,0002999 BTC
$19,7
#866394
ordinals-price
1
 
29.997sats/ᚠ
$19,7
0,0002999 BTC
$19,7
#866395
ordinals-price
1
 
29.997sats/ᚠ
$19,7
0,0002999 BTC
$19,7
#858294
ordinals-price
1
 
29.998sats/ᚠ
$19,71
0,0002999 BTC
$19,71
#861253
ordinals-price
1
 
29.998sats/ᚠ
$19,71
0,0002999 BTC
$19,71
#861255
ordinals-price
1
 
29.998sats/ᚠ
$19,71
0,0002999 BTC
$19,71
#861256
ordinals-price
1
 
29.998sats/ᚠ
$19,71
0,0002999 BTC
$19,71
#861257
ordinals-price
1
 
29.998sats/ᚠ
$19,71
0,0002999 BTC
$19,71
#861258
ordinals-price
1
 
29.998sats/ᚠ
$19,71
0,0002999 BTC
$19,71
#861259
ordinals-price
1
 
29.998sats/ᚠ
$19,71
0,0002999 BTC
$19,71
#861260
ordinals-price
1
 
29.998sats/ᚠ
$19,71
0,0002999 BTC
$19,71
#855970
ordinals-price
1
 
30.400sats/ᚠ
$19,97
0,000304 BTC
$19,97
#855971
ordinals-price
1
 
30.400sats/ᚠ
$19,97
0,000304 BTC
$19,97
#865425
ordinals-price
1
 
32.000sats/ᚠ
$21,02
0,00032 BTC
$21,02
#865429
ordinals-price
1
 
32.000sats/ᚠ
$21,02
0,00032 BTC
$21,02
#865433
ordinals-price
1
 
32.000sats/ᚠ
$21,02
0,00032 BTC
$21,02
#865434
ordinals-price
1
 
32.000sats/ᚠ
$21,02
0,00032 BTC
$21,02