Vytváření RFQ

Publikováno dne 30. 6. 2022Aktualizováno dne 18. 7. 2024Doba čtení: 8 min21

Jak mohu při vytváření RFQ přidat několik legů?

První leg lze přidat kliknutím na tlačítko „vlastní strategie“ a výběrem jednoho nebo několika instrumentů z nabídky, která se otevře kliknutím na „B“ pro „Buy“ nebo „S“ pro „Sell“ vedle instrumentu a uvedením množství. Případně lze první leg přidat kliknutím na jednu z ikon v části „Předdefinované strategie“. Některé z nich mají jeden leg a některé dva. Po zvolení prvního nebo několika legů je možné přidat další legy buď z Tvůrce pozice, a to kliknutím na tlačítko Přidat leg pod posledním legem. Kliknutím na obsah ve sloupci Produkt (čímž se vyvolá nabídka pro výběr instrumentu) nebo přidáním dalších předdefinovaných strategií do části Předdefinované kliknutím na jednu z ikon.

Jak zadám RQF anonymně?

Pod posledním legem, který jste přidali v tvůrci pozice, je přepínač „Anonymní“. Pokud je světle modrý, vaše RFQ bude zadáno jako anonymní, což znamená, že váš identifikátor nebude v žádném okamžiku, kdy bude vaše RFQ aktivní, ani během obchodování viditelný pro žádnou z protistran. Vaše údaje budou pro společnost OKX a náš tým podpory i nadále viditelné.

Koho si mohu vybrat jako protistranu? Jak ji mohu vybrat?

V posledním legu vaší strategie je text „Vybrat protistrany“. Kliknutím sem otevřete nabídku se všemi dostupnými protistranami. To, koho zde vyberete, určuje, kteří makeři mohou vidět a odesílat nabídky k vašemu RFQ.

Ve výchozím nastavení jsou vybrána všechny dostupné protistrany. Kliknutím na zaškrtávací pole vedle každého jména danou protistranu vyberte nebo její výběr zrušíte.

Jak upravím leg, který jsem přidal/a již při vytváření RFQ?

Můžete to provést dvěma způsoby. Nejdříve klikněte na pole, které chcete upravit, přímo na daná leg v Tvůrci pozice. Tím se otevře nabídka pro pole, která nabývají specifických hodnot (datum vypršení platnosti nebo realizační cena), textový vstup pro číselné hodnoty (množství) nebo tlačítko pro převrácení hodnot, které mohou být pouze binární (nákup vs. prodej, put vs. call, obchodováno na marži pomocí USDT vs. coinu).

Druhým krokem je buď kliknout na hodnotu ve sloupci „Produkt“, nebo kliknout na „Přidat leg“ pod posledním legem vaší strategie. Obě tyto možnosti otevřou nabídku pro výběr produktu, kde můžete přejít na libovolný produkt ve své strategii a změnit leg na stejném místě, kde jste ho původně našli.

Jak mohu použít analýzu rizik?

Analýza rizik na první stránce zobrazuje graf, který na ose y zobrazuje očekávaný zisk nebo ztrátu z jedné měnové rizikové jednotky ve vaší strategii v porovnání se spektrem potenciální ceny podkladové měny této části strategie. To znamená, že když je cena podkladové měny na určité úrovni, můžete zjistit, kde se na této souřadnici x nachází vykreslená linie, abyste určili, zda bude vaše strategie zisková (nad osou x) nebo ztrátová (pod osou x). Budou viditelné dvě čáry, jedna představuje zisk nebo ztrátu k datu expiry, představuje zisk nebo ztrátu k určitému datu během trvání kontraktu. Toto datum je možné změnit pomocí posuvného řádku nad grafem.

Kliknutím na tlačítko Marže se otevřou tabulky pro každou podkladovou měnu ve vaší strategii. Tabulky vám ukáží požadovanou marži pro danou strategii spolu s ukazateli rizika označovanými jako Řecké proměnné. Pro další informace si prosím projděte článek v naší akademii.

Principy a strategie kryptoměn OKX III: Delta a Delta-Neutral

Jak mohu aktualizovat svíčkový graf?

Svíčkový graf lze aktualizovat dvěma způsoby:

  • Klikněte na ikonu svíčkového grafu vpravo od libovolného legu ve vaší strategii

  • Použijte rozevírací nabídku nad grafem

Kde najdu popisy jednotlivých předdefinovaných strategií?

Každá z předdefinovaných strategií nabízených v rámci blokového obchodování od OKX je vysvětlena v naší akademii v tématu „Obchodování“.

Jak mohu zadat RFQ na cílovou cenu, například na BTC v hodnotě 100 000 USDT, spíš než na definované množství coinů?

Po výběru produktu a jeho vložení do tvůrce pozice klikněte na šipku v poli, kde zadáte množství, můžete místo toho uvést cílovou cenu. Tato funkce je k dispozici pouze pro spotové páry.

Jak změním typ opce z „call“ na „put“ a naopak?

Kliknutím na tlačítko s nápisem „call“ nebo „put“ na legu opce se tato hodnota změní na opačnou.

Jak změním typ futures nebo perpetuálního kontraktu z „Obchodováno na marži pomocí coinů“ na „Obchodováno na marži pomocí USDT“ a naopak?

Kliknutím na tlačítko s nápisem „Coin“ nebo „USDT“ u futures nebo perpetuálního legu se tato hodnota převrátí na opačnou, pokud má vybraný nástroj odpovídající futures nebo perpetuální coin nebo USDT zalistované na OKX.

Co znamená „Odh. hodnota“?

Abychom vám pomohli porozumět každému legu ve vaší strategii, je k dispozici sloupec Odh. hodnota, který zobrazuje možnou nominální hodnotu tohoto legu s využitím dat z aktuální objednávkové knihy. Skutečná nominální hodnota po provedení se může lišit v závislosti na nabídce makera, kterou vyberete.

Co znamená „Kombinovaná cena“?

Kombinovaná cena je součet cen všech legů na základě aktuálních dat objednávkové knihy. Tato hodnota je opět orientační a je určena pouze jako reference, která vám pomůže vybrat nejlepší dostupnou cenovou nabídku. U strategií zahrnujících několik základních měn (například spotový leg BTC/USDT a opční leg ETH/USD nebo spotový leg ADA/BTC a futures kontrakt BTC/USD) se kombinovaná cena zobrazí v ekvivalentu USD. Je to pouze proto, aby byla poskytnuta smysluplná cena ve společné měně, obchod bude vypořádán v základní měně každého legu.

Jak přidám instrument do oblíbených v nabídce výběru instrumentů?

Kliknutím na ikonu hvězdy vedle měnového páru ve výběru měny v nabídce produktu okamžitě přidáte tento pár do oblíbených. Blokové obchodování OTC podporuje pouze ukládání měnových párů jako oblíbených, nikoli jednotlivých instrumentů.

Jak přidám protistranu do oblíbených?

Kliknutím na ikonu hvězdy vedle tickeru protistrany ve výběru protistrany v nabídce produktu okamžitě přidáte tuto protistranu do oblíbených.

U své strategie jsem uvedl/a 15 protistran a nyní nemohu přidat další. Proč?

Maximální počet protistran, které můžete určit, je omezen na 15. Pokud budete potřebovat odeslat RFQ dalším protistranám, odešlete prosím další RFQ

Co znamenají karty v sekci předdefinovaných strategií?

Tyto sekce třídí předdefinované strategie na základě zamýšleného cíle strategie. Tyto cíle zahrnují býčí výhled, že cena podkladového aktiva poroste, medvědí výhled, že cena podkladového aktiva bude klesat, neutrální výhled, že cena zůstane stabilní, a volatilní výhled, že cena podkladového aktiva bude výrazně kolísat.

Kolik legů mohu do své strategie zadat?

Strategie blokového obchodování jsou omezeny na 15 legů.

Jaká je minimální velikost bloku? Jak se určuje?

RFQ musí mít absolutní nominální hodnotu v hodnotě ekvivalentní alespoň 50 000 USD. Může jít například long jeden leg ve výši 20 000 short jeden leg hodnoty ekvivalentní 30 000 USD. Částka USD se vypočítá na základě aktuálních dat objednávkové knihy.

Vybral/a jsem protistrany, vytvořil/a jsem RFQ a teď jsou moje protistrany pryč. Co se stalo?

Různí makeři v rámci blokového obchodování od OKX mají možnost určit, na které produkty a měny mohou nabídky dávat. Pokud vaše RFQ obsahuje instrumenty, které neodpovídají těm, na které je vybraná protistrana ochotna dát svou nabídku, bude její jméno z vašeho výběru vyřazeno. Pokud máte problémy s nalezením protistrany pro multilegové RFQ, můžete zvážit rozdělení obchodu do více než jedné žádosti.