Slevová karta na obchodování na OKX – podmínky a ujednání

Publikováno dne 9. 10. 2023Aktualizováno dne 5. 4. 2024Doba čtení: 6 min130

Se slevovou kartou OKX můžete získat zpět poplatky za obchodování v případě spotů, marže, perpetuálních kontraktů, futures, obchodovacího bota (spotový grid, grid futures, režim bota pro rebalancování a spot DCA).

Jak to funguje?

Každá slevová karta má svou nominální hodnotu a dobu platnosti.

Po přidělení slevové karty na váš účet (Centrum odměn > Moje odměny) budou příslušné denní poplatky za obchodování (od 0:00 do 23:59 UTC+8) během následujícího dne připsány na váš účet pro financování v USDT.

 • Pokud obchodujete v den získání slevové karty, bude se vaše první sleva z poplatku za obchodování počítat od času získání slevy do 23:59 UCT+8 a během následujícího dne bude připsána na váš účet pro financování v USDT.

Slevová karta bude odečítána každý den po jejím získání až do jejího vyčerpání nebo do konce období platnosti používání. Pokud chcete zkontrolovat distribuci slevových karet nebo historii jejich použití, jednoduše přejděte na (Centrum odměn > Moje odměny).

Slevovou kartu lze distribuovat pouze na hlavní účty OKX, nikoli na podúčty. Všechny poplatky za obchodování, které vzniknou na podúčtech, však budou také vráceny, pokud má příslušný hlavní účet OKX slevovou kartou.

Pokud váš účet získal několik slevových karet, bude nejprve vyčerpána slevová karta s nejkratší dobou platnosti používání. Pokud je doba platnosti stejná, bude nejdříve vyčerpána karta, kterou jste získali jako první.

Jak funguje výpočet slevy na poplatcích za obchodování?

Částka slevy z poplatku za obchodování se rovná čisté částce poplatku za obchodování (bez slevy makera, pokud některá z vašich transakcí zahrnuje obchod market makera se zápornými poplatky za obchodování), který jste zaplatili každý den v UTC+8.

Podmínky a ujednání

 • Pamatujte prosím, že hodnota odměny v závislosti na výkyvech trhu kolísat a jejich hodnota v čase, kdy má příjemce možnost provést výběr, nemusí být stejná. Ceny digitálních aktiv, včetně stablecoinů, mohou kdykoli kolísat a také kolísají. V důsledku takového kolísání ceny může v jakýkoli daný okamžik dojít ke zvýšení nebo ztrátě hodnoty vašich aktiv.
 • Společnost OKX bude bedlivě sledovat chování uživatelů, aby zabránila jakékoli formě podvodného nebo neobvyklého chování, mimo jiné včetně: registrace několika účtů, používání cizích účtů, používání cizích údajů k registraci účtu, nepravdivých informací při ověření KYC, úmyslného zvyšování informací o obchodování, zapojení do praní špinavých peněz nebo „čistících obchodů“, porušování podmínek a ujednání této aktivity, porušování místních regulačních pravidel pro transakce a jakýchkoli dalších činností souvisejících s nezákonnými, podvodnými nebo škodlivými účely. Pokud společnost OKX zjistí některé z výše uvedených jednání, vyhrazuje si právo uživatele z odměny vyloučit.
 • Společnost OKX může zpozdit distribuci mystery boxů nebo odměn z důvodu systémových problémů nebo jiných zvláštních okolností. Pokud jste neobdrželi mystery box nebo odměny do 48 hodin od splnění úkolů, za které lze získat mystery box nebo odměny, obraťte se prosím na oddělení služeb zákazníkům a my situaci aktivně vyřešíme.
 • Společnost OKX má právo pozastavit, zmrazit a/nebo zapečetit uživatelské účty a aktiva na účtech v souladu s platnými zákony nebo podmínkami služby OKX.
 • Společnost OKX si vyhrazuje právo program kdykoli ukončit a kdykoli bez předchozího upozornění vyložit nebo upravit podmínky a ujednání tohoto programu.
 • Společnost OKX si vyhrazuje právo vyloučit jakéhokoli soutěžícího, a to bez předchozího upozornění.
 • Používáním stránek, platformy a služeb nebo přístupem na ně uživatel souhlasí s tím, že se bude řídit podmínkami používání služeb OKXzásadami ochrany osobních údajů OKX (dále jen jako „podmínky používání stránek“). Pokud není v tomto dokumentu definováno jinak, mají všechny použité výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam, jaký je jim přiřazen v Podmínkách webu.
  – Veškeré příslušné daně, poplatky a další náklady, včetně nákladů na připojení, instalaci a/nebo služby, související s přijetím a použitím odměny, jsou výhradní odpovědností konkrétního příjemce odměny.
  – Společnost OKX se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti za jakékoli technické, obrazové, typografické, redakční nebo jiné chyby či opomenutí v této kampani nebo v podmínkách kampaně.

Z důvodu dodržení místních předpisů nemusí být některé funkce ve vašem regionu dostupné.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

TENTO ČLÁNEK/BLOG SLOUŽÍ VÝHRADNĚ K INFORMAČNÍM ÚČELŮM. VYJADŘUJE NÁZORY AUTORA (AUTORŮ) A NEPŘEDSTAVUJE NÁZORY SPOLEČNOSTI OKX/OKCOIN. JEHO ÚČELEM NENÍ POSKYTOVAT (I) INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ NEBO INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ, (II) NABÍDKU NEBO VÝZVU K NÁKUPU, PRODEJI ČI DRŽBĚ DIGITÁLNÍCH AKTIV ANI (III) FINANČNÍ, ÚČETNÍ, PRÁVNÍ NEBO DAŇOVÉ PORADENSTVÍ. S DRŽBOU DIGITÁLNÍCH AKTIV, VČETNĚ STABLECOINŮ A NFT, SE VÁŽE VYSOKÁ MÍRA RIZIKA, MOHOU ZNAČNĚ KOLÍSAT A MOHOU SE STÁT I BEZCENNÝMI. MĚLI BYSTE PEČLIVĚ ZVÁŽIT, ZDA JSOU PRO VÁS OBCHODOVÁNÍ ČI DRŽBA DIGITÁLNÍCH AKTIV S OHLEDEM NA VAŠI FINANČNÍ SITUACI VHODNÉ.