Thẻ hoàn phí giao dịch OKX - Điều khoản và điều kiện

Phát hành vào 9 thg 10, 2023Cập nhật vào 5 thg 4, 2024Thời gian đọc: 9 phút114

Với Thẻ hoàn phí OKX, bạn có thể được hoàn phí giao dịch trên Giao ngay, Ký quỹ, Vĩnh cửu, Hợp đồng tương lai, Bot giao dịch (Lưới giao ngay, Lưới hợp đồng tương lai, Bot tái cân bằng và DCA giao ngay).

Cách hoạt động?

Mỗi thẻ hoàn phí đều có mệnh giá và thời hạn sử dụng hợp lệ.

Sau khi thẻ hoàn phí được cấp cho tài khoản của bạn (Trung tâm phần thưởng > Phần thưởng của tôi), phí giao dịch hằng ngày tương ứng của bạn (00:00 đến 23:59 UTC+8) sẽ được phân phối vào Tài khoản funding của bạn bằng USDT trong ngày hôm sau.

  • Nếu bạn giao dịch vào ngày Thẻ hoàn phí được cấp, khoản hoàn phí giao dịch đầu tiên sẽ được tính từ thời điểm được cấp đến 23:59 UCT+8 và được đưa vào Tài khoản funding của bạn bằng USDT trong ngày hôm sau.

Thẻ hoàn phí sẽ được khấu trừ mỗi ngày sau khi được cấp cho đến khi hết tiền hoặc hết thời gian sử dụng hợp lệ. Để kiểm tra lịch sử gửi hoặc sử dụng thẻ hoàn phí, vui lòng truy cập (Trung tâm phần thưởng > Phần thưởng của tôi).

Thẻ hoàn phí chỉ có thể được gửi vào cho Tài khoản chính OKX chứ không phải Tài khoản phụ. Tuy nhiên, tất cả phí giao dịch mà Tài khoản phụ phải chịu cũng sẽ được hoàn nếu Tài khoản chính OKX tương ứng được nhận Thẻ hoàn phí.

Nếu tài khoản của bạn được cấp nhiều Thẻ hoàn phí, Thẻ hoàn phí có thời gian sử dụng hợp lệ ngắn nhất sẽ được sử dụng trước tiên. Nếu thời gian sử dụng hợp lệ giống nhau, voucher nhận được sớm nhất sẽ được sử dụng trước.

Cách tính khoản Hoàn phí giao dịch?

Số tiền hoàn phí giao dịch bằng với số tiền phí giao dịch ròng (không tính khoản hoàn phí maker nếu bất kỳ giao dịch nào của bạn liên quan đến giao dịch bởi market maker với phí giao dịch âm) bạn đã thanh toán mỗi ngày vào UTC+8.

Điều khoản và điều kiện

  • Vui lòng lưu ý, do biến động của thị trường, giá trị của phần thưởng có thể dao động và không bằng nhau về giá trị tại thời điểm người nhận có khả năng rút tiền. Giá của tài sản số, bao gồm cả stablecoin, có thể dao động bất cứ lúc nào. Do những biến động giá như vậy, bạn có thể tăng hoặc giảm giá trị tài sản của mình bất cứ lúc nào.
  • OKX sẽ theo dõi chặt chẽ hành vi của người dùng để tránh mọi hình thức gian lận hoặc hành vi bất thường, bao gồm nhưng không giới hạn ở: đăng ký nhiều tài khoản, sử dụng tài khoản của người khác, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tài khoản, thông tin KYC sai, tăng dữ liệu giao dịch một cách ác ý, tham gia giao dịch rửa tiền hoặc wash trade, vi phạm điều khoản và điều kiện của sự kiện này, vi phạm quy định pháp lý địa phương về giao dịch cũng như bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến các mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại. Nếu phát hiện thấy bất kỳ hành vi nào nêu trên, OKX có quyền tước quyền nhận thưởng của người dùng.
  • OKX có thể trì hoãn việc phân phối Mystery Box hoặc phần thưởng do sự cố hệ thống hoặc các tình huống đặc biệt khác. Nếu bạn chưa nhận được Mystery Box hoặc phần thưởng trong vòng 48 giờ sau khi hoàn thành các nhiệm vụ đủ điều kiện nhận Mystery Box hoặc phần thưởng, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng và chúng tôi sẽ tích cực theo dõi tình hình.
  • OKX có quyền tạm ngưng, đóng băng và/hoặc niêm phong tài khoản người dùng và tài sản trong tài khoản theo luật hiện hành hoặc điều khoản dịch vụ của OKX.
  • OKX có quyền chấm dứt chương trình bất kỳ lúc nào và diễn giải, chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện của chương trình này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  • OKX có quyền loại bất kỳ người dùng nào tham gia sự kiện này mà không cần thông báo trước.
  • Bằng việc sử dụng hoặc truy cập Trang web, Nền tảng, Dịch vụ, người dùng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản dịch vụ của OKXChính sách quyền riêng tư của OKX ("Điều khoản trang web"). Trừ khi có điều chỉnh, tất cả các thuật ngữ viết hoa được sử dụng sẽ có cùng ý nghĩa trong Điều khoản trang web.
  • Mọi loại thuế hiện hành cũng như mọi khoản phí và chi phí bổ sung, bao gồm chi phí kết nối, cài đặt và/hoặc dịch vụ, liên quan đến việc chấp nhận và sử dụng phần thưởng thuộc trách nhiệm riêng của cá nhân người nhận phần thưởng.
  • OKX được miễn trừ tất cả trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi kỹ thuật, hình ảnh, lỗi đánh máy, biên tập hoặc thiếu sót nào trong Sự kiện hoặc Điều khoản sự kiện.

Nhằm tuân thủ quy định địa phương, một số tính năng nhất định có thể không khả dụng tại khu vực của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

BÀI VIẾT/BLOG NÀY CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP VÌ MỤC ĐÍCH THÔNG TIN. BÀI VIẾT/BLOG NÀY THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM CỦA (CÁC) TÁC GIẢ VÀ KHÔNG THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM CỦA OKX/OKCOIN. BÀI VIẾT/BLOG NÀY KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP (I) LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ HOẶC KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ; (II) ĐỀ NGHỊ CHÀO BÁN HOẶC CHÀO MỜI MUA, BÁN HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ HOẶC (III) LỜI KHUYÊN VỀ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, PHÁP LÝ HOẶC THUẾ. KHOẢN NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ – BAO GỒM CẢ STABLECOIN VÀ NFT – CÓ MỨC ĐỘ RỦI RO CAO, CÓ THỂ BIẾN ĐỘNG MẠNH VÀ THẬM CHÍ CÓ THỂ TRỞ NÊN VÔ GIÁ TRỊ. DỰA TRÊN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, BẠN CẦN CÂN NHẮC CẨN THẬN XEM VIỆC GIAO DỊCH HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ CÓ PHÙ HỢP VỚI BẠN HAY KHÔNG.