Proč byl můj vklad/výběr pozastaven?

Publikováno dne 31. 8. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 12 min249

Pozastavení vkladů/výběrů může být způsobeno různými faktory, například upgradem hlavní sítě, údržbou/upgradem peněženky nebo hard forkem. Časový harmonogram obnovení provozu bude závislý na konkrétní situaci, buďte proto prosím trpěliví nebo se obraťte na projektový tým. Níže jsou uvedeny některé z běžných důvodů pozastavení vkladů/výběrů:

Údržba/upgrade peněženky (pozastavení vkladů/výběrů)

V případě údržby/upgradu peněženky uvede společnost OKX čas obnovení pro svou vlastní peněženku. V případě peněženek třetích stran s nimi bude společnost OKX v úzkém kontaktu a obnoví provoz, jakmile bude upgrade dokončen.

 • Proč je nutná údržba/upgrade peněženky?
  Aktualizace a upgrade peněženky jsou nezbytné pro poskytování lepších služeb a zabezpečení aktiv našich uživatelů. Upgrady zavádí nové funkce a optimalizují ty stávající. Naproti tomu údržba slouží k opravě technických chyb a auditům aktiv.

 • Pokud na takovou situaci narazím, co mám dělat?
  Doporučujeme, abyste věnovali zvýšenou pozornost nejnovějším oznámením společnosti OKX o aktuálním stavu údržby/upgradu peněženky, abyste měli aktuální informace a mohli pokračovat v další práci, jakmile se provoz obnoví.

Údržba/upgrade hlavní sítě blockchainu (pozastavení vkladů/výběrů)

Oficiální oznámení projektového týmu je hlavním zdrojem informací o době dokončení upgradu/údržby hlavní sítě blockchainu.

 • Co je hlavní síť?
  Hlavní síť je plně nasazená a funkční blockchainová síť, na rozdíl od testovací sítě. Tato veřejná infrastruktura blockchainu vyžaduje před provedením transakce konsensus v rámci komunity. Jakmile je hlavní síť spuštěna, bude infrastruktura otevřená vývojářům z celého světa, kteří ji mohou využívat a vyvíjet.

 • Co je upgrade hlavní sítě?
  Upgrade hlavní sítě je nezbytný pro umožnění vývoje projektu. Takový upgrade přinese výhody, jako je vyšší výpočetní výkon, nižší gas poplatky a lepší výkon sítě. Kromě toho budou v rámci údržby vyřešeny všechny stávající technické chyby.

 • Pokud na takovou situaci narazím, co mám dělat?
  My v OKX budeme proces upgradu/údržby pečlivě sledovat. Po dokončení neprodleně obnovíme své služby. Sledujte prosím oznámení společnosti OKX, kde najdete nejaktuálnější informace o stavu.

Pokud je v nejnovějším oznámení OKX uvedeno „Vklady a výběry budou obnoveny ihned po upgradu systému,“ žádné další oznámení již vydávat nebudeme. Sledujte prosím oficiální oznámení projektového týmu nebo opakujte svůj vklad/výběr v OKX.

Konkrétní kryptoměna byla vyřazena z obchodování (pozastavení vkladu)

Společnost OKX se zavázala chránit zájmy uživatelů a zajistit dlouhověkost tohoto odvětví. Proto pravidelně provádíme důkladné audity projektových týmů, operací, tokenových transakcí a technologií. Tokeny/kryptoměny, které nebudou splňovat naše standardy, budou vyřazeny z nabídky a vklady budou zablokovány.

 • Pokud na takovou situaci narazím, co mám dělat?
  Pokud máte na svém účtu kryptoměny, které byly vyřazeny z nabídky OKX, doporučujeme je co nejdříve vybrat, protože na OKX již nejsou obchodovatelné.

Migrace hlavní sítě (pozastavení vkladů/výběrů)

O migraci hlavní sítě se stará projektový tým. Jakmile bude dokončena, bude na webu zveřejněno oznámení, ve kterém naleznete bližší informace.

 • Co je migrace hlavní sítě?
  Mnoho blockchainových projektů si pro inkubaci vybere existující veřejný blockchain, například vydá token ERC20 s chytrým kontraktem Ethereum. Takové projekty pak budou migrovány do své nativní hlavní sítě, jakmile budou připravené.

 • Proč je migrace projektů nutná?
  Úspěšné spuštění hlavní sítě je nezbytné pro to, aby projekt dozrál a umožnil vývojářům jej používat a vyvíjet ho. Součástí tohoto procesu často zahrnuje swap tokenů, při kterém se staré tokeny mění za nové a dojde k jejich spálení. Migrace na hlavní síť je proto pro většinu projektů vysokou prioritou.

 • Pokud na takovou situaci narazím, co mám dělat?
  My v OKX budeme proces upgradu/údržby pečlivě sledovat. Po dokončení neprodleně obnovíme své služby. Sledujte prosím oznámení společnosti OKX, kde najdete nejaktuálnější informace o stavu.

Upgrade uzlu (pozastavení vkladů/výběrů)

Na upgradu uzlu obvykle spolupracuje komunita a projektový tým. Po dokončení upgradu naleznete informace v oficiálním oznámení projektového týmu.

 • Co je uzel?
  Uzel blockchainu je jakýkoli stroj, který je připojen k blockchainové síti. Může jít o chytré telefony, ASIC a servery. Přesná definice uzlu může záviset na návrhu a struktuře konkrétního blockchainu.
  „Uzel“ v kontextu blockchainu se může lišit v závislosti na typu sítě. Například uzel v síti Bitcoin stahuje celý blockchain, ověřuje transakce a těží nové bloky. V současném stavu sítě Bitcoin však lze za uzly považovat i plnohodnotné uzly, light verze uzlů a dokonce i běžné uživatele.

 • Co je upgrade uzlu?
  Upgrade softwaru uzlů (známý také jako software klientů) je známý jako upgrade blockchainu a jeho součástí není změna stávajícího ledgeru. Protože jsou veřejné blockchainy decentralizované, upgrady uzlů nejsou povinné. Upgrade uzlů se obvykle provádí po aktualizaci hlavní sítě.

 • Pokud na takovou situaci narazím, co mám dělat?
  My v OKX budeme proces upgradu/údržby pečlivě sledovat. Po dokončení neprodleně obnovíme své služby. Sledujte prosím oznámení společnosti OKX, kde najdete nejaktuálnější informace o stavu.

Upgrade sítě (pozastavení vkladů/výběrů)

O migraci hlavní sítě se stará projektový tým. Jakmile bude dokončena, bude na webu zveřejněno oznámení, ve kterém naleznete bližší informace.

 • Pokud na takovou situaci narazím, co mám dělat?
  Doporučujeme, abyste věnovali zvýšenou pozornost nejnovějším oznámením společnosti OKX o aktuálním stavu služby, abyste měli aktuální informace a mohli pokračovat v další práci, jakmile se provoz obnoví.

Hard fork (pozastavení vkladů/výběrů)

Hard fork je sporný upgrade blockchainu, který je nutný dokončit před obnovením služeb. Jakmile bude hard fork dokončen, OKX neprodleně opět spustí své služby.

 • Co je forking?
  K forku blockchainu dochází, když se komunita neshodne na upgradu, což vede k rozdělení původního blockchainu na dva. V závislosti na kompatibilitě nového blockchainu vůči starému existují dva typy forku: soft a hard.
  Soft forkem se označuje flor blockchainu, ve kterém je nově forkovaný blockchain kompatibilní s tím starým. V takovém případě jsou staré uzly stále schopny zpracovávat bloky vytěžené novými uzly, přestože se kód blockchainu v důsledku upgradu změnil. Při soft forku mohou uzly stále pracovat na stejném chainu, i když neověřují nebo nezpracovávají některé bloky.
  K hard forku dochází, když nově forkovaný chain není kompatibilní se starým, což znamená, že staré uzly odmítnou zpracovávat bloky generované novým chainem. Bloky, které nebudou dodržovat původní protokol, budou ignorovány a těžaři budou před těžbou nového bloku vždy ověřovat poslední blok podle starého protokolu.

 • Pokud na takovou situaci narazím, co mám dělat?
  Doporučujeme, abyste věnovali zvýšenou pozornost nejnovějším oznámením společnosti OKX o aktuálním stavu hard forku, abyste měli aktuální informace a mohli pokračovat v další práci, jakmile se provoz obnoví.

Během swapu tokenů (pozastavení vkladů/výběrů)

Jakmile bude hlavní síť spuštěna, OKX bude podporovat swap tokenů projektu a po jeho dokončení obnoví služby vkladů a výběrů.

 • Co je swap tokenu?
  Vývojový tým blockchainového projektu by mohl vydat token ERC20 prostřednictvím chytrého kontraktu Etherea před spuštěním hlavní sítě. Jakmile bude hlavní síť spuštěna, držitelé tokenů ERC20 by ho mohli vyměnit za token hlavní sítě v poměru 1 : 1.

 • Kdy je swap tokenu zapotřebí?
  Účelem swapu tokenu je dovolit uživatelům vyměnit svůj token ERC20 za token hlavní sítě. Jakmile bude swap tokenu dokončený, původní token ERC20 se spálí.

 • Pokud na takovou situaci narazím, co mám dělat?
  Doporučujeme, abyste věnovali zvýšenou pozornost nejnovějším oznámením společnosti OKX o aktuálním stavu swapu tokenu, abyste měli aktuální informace a mohli pokračovat v další práci, jakmile se provoz obnoví.

Během snímku airdropu (pozastavení vkladů/výběrů)

V zájmu zajištění spravedlnosti a integrity budou vklady a výběry během snímku airdropu dočasně pozastaveny. Služby budou obnoveny neprodleně po pořízení snímku.

 • Co je snímek airdropu?
  Snímek zaručuje, že uživatelé, kteří splní požadavky airdropu, obdrží poměrné množství tokenů zdarma v závislosti na množství tokenů nebo transakcí, které vlastní/splní.

 • Pokud na takovou situaci narazím, co mám dělat?
  Doporučujeme, abyste věnovali zvýšenou pozornost nejnovějším oznámením společnosti OKX o aktuálním stavu snímku airdropu, abyste měli aktuální informace a mohli pokračovat v další práci, jakmile se provoz obnoví.

Problémy na straně projektu (pozastavení vkladů/výběrů)

Projektový tým objevil technickou chybu, provozní potíže a bezpečnostní problém, které vedly k pozastavení služeb vkladů/výběrů. Jelikož je tento problém způsoben třetí stranou, přesnou dobu obnovení není možné předvídat.

 • Pokud na takovou situaci narazím, co mám dělat?
  Doporučujeme, abyste věnovali zvýšenou pozornost nejnovějším oznámením společnosti OKX o aktuálním stavu a obnovení služeb, abyste měli aktuální informace a mohli pokračovat v další práci, jakmile se provoz obnoví. V případě potřeby další pomoci se můžete obrátit na tým podpory projektu.

Ukončení činnosti projektu (pozastavení vkladů/výběrů)

V případě ukončení činnosti projektu z důvodu provozních/finančních problémů pozastaví OKX vklady a výběry příslušného tokenu nebo je zcela uzavře.

 • Pokud na takovou situaci narazím, co mám dělat?
  Pokud potřebujete pomoc v souvislosti s ukončením činnosti, obraťte se prosím na tým podpory projektu.

Obavy ohledně zabezpečení projektu (pozastavení vkladů/výběrů)

V případě, že projekt představuje potenciální riziko kvůli technické chybě nebo provoznímu problému, pozastaví OKX vklady a výběry do doby, než obavy projektového týmu ohledně bezpečnosti nepřestanou ovlivňovat naše uživatele nebo pro ně nebudou představovat potenciální ztráty.

 • Pokud na takovou situaci narazím, co mám dělat?
  Doporučujeme, abyste věnovali zvýšenou pozornost nejnovějším oznámením společnosti OKX o aktuálním stavu a obnovení služeb, abyste měli aktuální informace a mohli pokračovat v další práci, jakmile se provoz obnoví. V případě potřeby další pomoci se můžete obrátit na tým podpory projektu.

 • Kryptoměna emitovaná v rámci akce (pozastavení vkladů/výběrů)
  Kryptoměna za odměnu, která je emitována prostřednictvím akce, je v současné době na OKX neobchodovatelná.

 • Pokud na takovou situaci narazím, co mám dělat?
  Podívejte se prosím zde, kde zjistíte informace o výběru svých neobchodovatelných aktiv.

Problémy s připojením uzlu projektu (pozastavení vkladů/výběrů)

Z důvodu údržby uzlů v síti projektu byly vklady a výběry pozastaveny. Jelikož je tento problém způsoben třetí stranou, přesnou dobu obnovení není možné předvídat.

 • Pokud na takovou situaci narazím, co mám dělat?
  Doporučujeme, abyste věnovali zvýšenou pozornost nejnovějším oznámením společnosti OKX o aktuálním stavu a obnovení služeb, abyste měli aktuální informace a mohli pokračovat v další práci, jakmile se provoz obnoví. V případě potřeby další pomoci se můžete obrátit na tým podpory projektu.