MTMT

MTMT
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 84.000.000
Lượng cung: 84.000.000
nft_ordinals14,3769
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals48,8413
Vốn hóa thị trường
58 sats
Giá sàn
2.076
Doanh số
851
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71655497
ordinals-price
8.400
 MTMT
58sats/MTMT
$0,038
0,004872 BTC
$321,31
#67220799
ordinals-price
1.500
 MTMT
59sats/MTMT
$0,038
0,000885 BTC
$58,36
#71646675
ordinals-price
7.900
 MTMT
59sats/MTMT
$0,038
0,004661 BTC
$307,4
#71098168
ordinals-price
5.000
 MTMT
59,5sats/MTMT
$0,039
0,002975 BTC
$196,2
#71646678
ordinals-price
10.600
 MTMT
59,5sats/MTMT
$0,039
0,006307 BTC
$415,95
#67220831
ordinals-price
1.100
 MTMT
61sats/MTMT
$0,04
0,000671 BTC
$44,25
#67220783
ordinals-price
2.400
 MTMT
62,5sats/MTMT
$0,041
0,0015 BTC
$98,92
#67220822
ordinals-price
2.000
 MTMT
62,5sats/MTMT
$0,041
0,00125 BTC
$82,43
#71646608
ordinals-price
10.300
 MTMT
62,5sats/MTMT
$0,041
0,006437 BTC
$424,56
#71646607
ordinals-price
10.433
 MTMT
62,5sats/MTMT
$0,041
0,00652 BTC
$430,04
#65070242
ordinals-price
8.400
 MTMT
64sats/MTMT
$0,042
0,005376 BTC
$354,55
#71098175
ordinals-price
4.200
 MTMT
64sats/MTMT
$0,042
0,002688 BTC
$177,27
#71098176
ordinals-price
3.600
 MTMT
64sats/MTMT
$0,042
0,002304 BTC
$151,95
#71098174
ordinals-price
4.200
 MTMT
64sats/MTMT
$0,042
0,002688 BTC
$177,27
#70933406
ordinals-price
8.400
 MTMT
64,5sats/MTMT
$0,042
0,005418 BTC
$357,32
#71098223
ordinals-price
3.800
 MTMT
64,5sats/MTMT
$0,042
0,002451 BTC
$161,64
#71098222
ordinals-price
4.500
 MTMT
64,6sats/MTMT
$0,042
0,002907 BTC
$191,72
#66825875
ordinals-price
2.600
 MTMT
64,8sats/MTMT
$0,042
0,001684 BTC
$111,11
#71098224
ordinals-price
4.200
 MTMT
64,8sats/MTMT
$0,042
0,002721 BTC
$179,49
#71147769
ordinals-price
8.400
 MTMT
65sats/MTMT
$0,042
0,00546 BTC
$360,09
#66503729
ordinals-price
4.200
 MTMT
65,8sats/MTMT
$0,043
0,002763 BTC
$182,26
#66570813
ordinals-price
4.200
 MTMT
65,9sats/MTMT
$0,043
0,002767 BTC
$182,54
#71203856
ordinals-price
10.049
 MTMT
65,9sats/MTMT
$0,043
0,006622 BTC
$436,75
#66570712
ordinals-price
3.200
 MTMT
66sats/MTMT
$0,043
0,002112 BTC
$139,29