igem

igem
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 100.000.000
Lượng cung: 100.000.000
nft_ordinals0,3291
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
0,359 sats
Giá sàn
162
Doanh số
608
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71654585
ordinals-price
240.000
 igem
0,359sats/igem
$0,00023
0,0008616 BTC
$55,32
#67270774
ordinals-price
360.000
 igem
0,36sats/igem
$0,00023
0,001296 BTC
$83,22
#70599171
ordinals-price
980.000
 igem
0,4sats/igem
$0,00025
0,00392 BTC
$251,73
#66680540
ordinals-price
900.000
 igem
0,41sats/igem
$0,00026
0,00369 BTC
$236,96
#66826426
ordinals-price
350.000
 igem
0,411sats/igem
$0,00026
0,001438 BTC
$92,37
#67431550
ordinals-price
1.670.000
 igem
0,415sats/igem
$0,00026
0,00693 BTC
$445,05
#67252874
ordinals-price
470.000
 igem
0,42sats/igem
$0,00026
0,001974 BTC
$126,76
#67270875
ordinals-price
500.000
 igem
0,42sats/igem
$0,00026
0,0021 BTC
$134,85
#66927295
ordinals-price
280.000
 igem
0,45sats/igem
$0,00028
0,00126 BTC
$80,91
#70605710
ordinals-price
1.100.000
 igem
0,4599sats/igem
$0,00029
0,005058 BTC
$324,86
#70583252
ordinals-price
3.114.000
 igem
0,479sats/igem
$0,0003
0,01491 BTC
$957,86
#70607488
ordinals-price
500.000
 igem
0,505sats/igem
$0,00032
0,002525 BTC
$162,14
#70578511
ordinals-price
346.000
 igem
0,519sats/igem
$0,00033
0,001795 BTC
$115,31
#70577894
ordinals-price
120.000
 igem
0,549sats/igem
$0,00035
0,0006588 BTC
$42,3
#70679381
ordinals-price
2.500.000
 igem
0,599sats/igem
$0,00038
0,01497 BTC
$961,65
#65636190
ordinals-price
240.000
 igem
0,645sats/igem
$0,00041
0,001548 BTC
$99,4
#65636192
ordinals-price
480.000
 igem
0,648sats/igem
$0,00041
0,00311 BTC
$199,74
#66674234
ordinals-price
300.000
 igem
0,72sats/igem
$0,00046
0,00216 BTC
$138,7
#70581814
ordinals-price
260.000
 igem
0,93sats/igem
$0,00059
0,002418 BTC
$155,27
#70595349
ordinals-price
400.000
 igem
1sats/igem
$0,00064
0,004 BTC
$256,86
#70577889
ordinals-price
240.000
 igem
1,29sats/igem
$0,00082
0,003096 BTC
$198,81
#70577246
ordinals-price
500.000
 igem
1,479sats/igem
$0,00094
0,007395 BTC
$474,88
#70577238
ordinals-price
500.000
 igem
1,848sats/igem
$0,0011
0,00924 BTC
$593,36
#70577512
ordinals-price
60.000
 igem
1,85sats/igem
$0,0011
0,00111 BTC
$71,28