Avarik Saga Universecertified

Avarik Saga Universe

Avarik Saga is the journey of the 8,888 generative NFT personas of Knights, Archers, and Wizards originated from over 300+ uniquely hand drawn traits in 4 clashing factions. There is a legend whispered through these medieval lands, that a hero will guide their faction to triumph and cease the endless wars between the feisty Ignis, the benevolent Terra, the fluid Glacia, and the mystical Tenebris.
Thêm
ETH2,04K
Tổng khối lượng
ETH
0,06469
Giá sàn
ETH
0,0519
Giá chào bán tốt nhất
2,19K
Chủ sở hữu
2,11%
Đã niêm yết
24,75%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
8,88K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
có tổng cộng -- NFT và những NFT này được giữ trong -- ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.