Azukicertified

Azuki

Take the red bean to join the garden. View the collection at [azuki.com/gallery](https://azuki.com/gallery). Azuki starts with a collection of 10,000 avatars that give you membership access to The Garden: a corner of the internet where artists, builders, and web3 enthusiasts meet to create a decentralized future. Azuki holders receive access to exclusive drops, experiences, and more. Visit [azuki.com](https://azuki.com) for more details. We rise together. We build together. We grow together.
Thêm
ETH929,37K
Tổng khối lượng
ETH
5,071
Giá sàn
ETH
5,0351
Giá chào bán tốt nhất
4,18K
Chủ sở hữu
2,08%
Đã niêm yết
42,32%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Azuki đã hoàn thành 117 giao dịch với tổng khối lượng là 589,52. Giá sàn là 5,0729 ETH và đã có thay đổi +1,86% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 205 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Azuki có tổng cộng 10.000 NFT và những NFT này được giữ trong 4.232 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 5,0729 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 5,0386. Do đó, bạn phải có ít nhất 5,0729 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.