Azuki Elementalscertified

Azuki Elementals

Azuki Elementals are a collection of 20,000 characters within the four domains of the Garden. Take the red bean. azuki.com/elementals/reveal
Thêm
ETH51,19K
Tổng khối lượng
ETH
0,285
Giá sàn
ETH
0,28
Giá chào bán tốt nhất
5,52K
Chủ sở hữu
2,06%
Đã niêm yết
34,26%
Chủ sở hữu duy nhất
5%
Phí bản quyền
16,13K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Azuki Elementals đã hoàn thành 103 giao dịch với tổng khối lượng là 33,27. Giá sàn là 0,285 ETH và đã có thay đổi -0,32% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 337 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Azuki Elementals có tổng cộng 16.131 NFT và những NFT này được giữ trong 5.527 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,285 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,323. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,285 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.