CLONE X - X TAKASHI MURAKAMIcertified

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI

🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
Thêm
ETH461,63K
Tổng khối lượng
ETH
0,5489
Giá sàn
ETH
0,53
Giá chào bán tốt nhất
9,56K
Chủ sở hữu
3,07%
Đã niêm yết
49,2%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
19,59K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI đã hoàn thành 26 giao dịch với tổng khối lượng là 14,34. Giá sàn là 0,5489 ETH và đã có thay đổi +2,41% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 603 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI có tổng cộng 19.596 NFT và những NFT này được giữ trong 9.643 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,5489 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,5519. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,5489 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.