Gemesiscertified

Gemesis

Heralding the dawn of NFT power users, OpenSea Pro unlocks a new level of optionality, selection, and control for pro NFT collectors. Previously known as Gem, OpenSea Pro has been months in the making, culminating in the platform’s rebirth as the most powerful NFT marketplace aggregator. Commemorating our community’s journey, we are releasing Gemesis, a thank you to Gem community members who have steered the ship with us. This limited-edition collection encapsulates our evolution, celebrates our community, and embodies the exciting road ahead. pro.opensea.io
Thêm
ETH8,29K
Tổng khối lượng
ETH
0,0052
Giá sàn
ETH
0,0045
Giá chào bán tốt nhất
47,55K
Chủ sở hữu
1,33%
Đã niêm yết
50,06%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
94,75K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
có tổng cộng -- NFT và những NFT này được giữ trong -- ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.