mferscertified

mfers

mfers are generated entirely from hand drawings by sartoshi. this project is in the public domain; feel free to use mfers any way you want. unofficial mfers discord is [here](https://t.co/k18FPgnBy7) backstory on mfers is [here](https://mirror.xyz/sartoshi.eth/QukjtL1076-1SEoNJuqyc-x4Ut2v8_TocKkszo-S_nU)
Thêm
ETH77,81K
Tổng khối lượng
ETH
0,35
Giá sàn
ETH
0,35
Giá chào bán tốt nhất
5,69K
Chủ sở hữu
2,86%
Đã niêm yết
57,02%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
10,02K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, mfers đã hoàn thành 48 giao dịch với tổng khối lượng là 21,4. Giá sàn là 0,35 ETH và đã có thay đổi -0,57% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 288 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
mfers có tổng cộng 10.021 NFT và những NFT này được giữ trong 5.714 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,35 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,4458. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,35 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.