Otherdeed Expandedcertified

Otherdeed Expanded

These evolved Otherdeeds enable holders to play future games in the Yuga Labs universe. Each possesses its own unique blend of environment and sediment. Some contain resources, and some are home to powerful artifacts. All holders of Otherdeed Expanded NFTs are subject to the license available at: https://otherside.xyz/license/otherdeed-expanded
Thêm
ETH21,18K
Tổng khối lượng
ETH
0,09499
Giá sàn
ETH
0,086
Giá chào bán tốt nhất
12,83K
Chủ sở hữu
1,87%
Đã niêm yết
24,1%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
53,75K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Otherdeed Expanded đã hoàn thành 37 giao dịch với tổng khối lượng là 7,26. Giá sàn là 0,09499 ETH và đã có thay đổi +0,51% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 1.019 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Otherdeed Expanded có tổng cộng 53.750 NFT và những NFT này được giữ trong 12.958 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,09499 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,1962. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,09499 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.