Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Guild of Guardians Avatars đã hoàn thành 25 giao dịch với tổng khối lượng là 76,81K. Giá sàn là 32,3627 IMX và đã có thay đổi +3,44% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 220 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Guild of Guardians Avatars có tổng cộng 10.000 NFT và những NFT này được giữ trong 1.071 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 32,3627 IMX và giá trung bình trong 24 giờ là 3.072,58. Do đó, bạn phải có ít nhất 32,3627 IMX trong ví để hoàn tất giao dịch mua.