Genesis Frog NFTcertified

Genesis Frog NFT

D.O.G offers card collection, breeding, and strategic battles in dungeons, PvP, and guild battles, with rewards for rankings and accomplishments.
Thêm
SOL366,1879
Tổng khối lượng
SOL
0,5119
Giá sàn
SOL
0,2515
Giá chào bán tốt nhất
800
Chủ sở hữu
9,18%
Đã niêm yết
72%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
1,11K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Genesis Frog NFT đã hoàn thành 12 giao dịch với tổng khối lượng là 5,49. Giá sàn là 0,5119 SOL và đã có thay đổi +56,28% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 102 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Genesis Frog NFT có tổng cộng 1.111 NFT và những NFT này được giữ trong 800 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,5119 SOL và giá trung bình trong 24 giờ là 0,4567. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,5119 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.