Jak bonus za obchodování využít?

Publikováno dne 8. 3. 2024Aktualizováno dne 12. 7. 2024Doba čtení: 7 min276

Co je bonus za obchodování?

Bonus za obchodování může sloužit příslušným obchodníkům jako finanční prostředky v režimu jednoměnové marže pro maržové obchodování, perpetuální futures, futures s vypršením platnosti a opce (s výjimkou jednoduchých opcí).

Abyste mohli bonus za obchodování využívat, je nutné aktivovat váš poukaz. Následně jej můžete využít jako obchodní marži nebo k vyrovnání obchodních ztrát, poplatků za obchodování, poplatků za financování a dalších nákladů na transakce. Pokud máte bonus za obchodování, bude využit před vašimi vlastními prostředky. Zatímco bonus za obchodování není možné vybrat, zisky získané díky jeho použití vybrat můžete.

Jaké jsou podmínky použití?

 • Musíte mít dokončené ověření totožnosti a získaný bonus za obchodování.

 • Musíte být z regionu, kde místní zákony a předpisy povolují obchodování s deriváty.

Co mohu s bonusem za obchodování dělat?

Jak mohu bonus za obchodování využít?

Bonus za obchodování můžete získat v rámci různých propagačních akcí. Jak je získat, se dozvíte níže:

 • V aplikaci: vyberte Hlavní stránka > nabídka > Centrum odměn > Bonus za obchodování

 • Na webu: vyberte Další > Centrum odměn > Bonus za obchodování

futurescredit-web-2

Jakmile budete stránce Centra odměn, vyberte možnost Bonus za obchodování

Musím bonus za obchodování aktivovat?

Před použitím je nutné prostředky na poukazech na bonus za obchodování aktivovat v Centru odměn. Po úspěšné aktivaci se zobrazí tlačítko Použít a prostředky z aktivovaného poukazu budou automaticky převedeny na váš obchodní účet.

futurescredit-web-3

Tlačítkem Aktivovat aktivujete svůj poukaz

futurescredit-web-4

Po aktivaci prostředků se aktivuje preferované tlačítko Použít

Jaké jsou podmínky aktivace a jak aktivaci provést?

Aktivace bonusu za obchodování je podporována pouze v režimu jednoměnové marže. Z ostatních režimů je nutné před aktivací přepnout do režimu jednoměnové marže.

Jak si zobrazím historii?

Po úspěšné aktivaci budou prostředky z aktivovaného poukazu na bonus za obchodování automaticky převedeny na váš obchodní účet.

 • V aplikaci: přejděte do nabídky Aktiva > Obchodní účet > Historie

 • Na webu: vyberte Moje aktiva > Centrum objednávek > Historie obchodního účtu

Jak si zobrazím zůstatek?

Pokud máte několik poukazů na bonus za obchodování, po úspěšné aktivaci se v zůstatku bonusu za obchodování zobrazí aktuální kumulativní součet, například celkový součet aktivovaných bonusů za obchodování − vyčerpané bonusy za obchodování. Svůj zůstatek si můžete zobrazit níže:

 • Vyberte Aktiva > Obchodní účet > Vlastní kapitál v USDT, popř

 • Přejděte na stránku Obchodování > Aktiva > Vlastní kapitál v USDT

futurescredit-web-6

Svůj zůstatek si můžete také zobrazit na stránce Aktiva

futurescredit-web-5

Zobrazení zůstatku na stránce obchodování

Jaký je rozsah bonusu za obchodování?

Bonusy za obchodování mohou být použity jako marže a mohou být použity pro kompenzaci nákladů, včetně realizovaných ztrát, poplatků, poplatků za financování a dalších nákladů na transakce. Při kompenzaci nákladů budou bonusy za obchodování vyčerpány před tím, než budou použity prostředky ve vlastnictví uživatele. Podrobný rozsah použití naleznete v následující tabulce:

Režim účtu Režim jednoměnové marže
Režim pozice Režim křížové marže
Platné produkty Marže (kompenzuje pouze realizované obchodní ztráty)
Perpetuální
Futures
Opce (bez jednoduchých opcí)

Pravidla pro získání bonusu za obchodování

Vypršení platnosti poukazu na bonus za obchodování

Každý poukaz na bonus za obchodování má stanovenou dobu vypršení platnosti. Pokud nebude poukaz aktivován v dané lhůtě, jeho platnost vyprší a prostředky za poukazy, jejichž platnost vypršela, se nevrací.

Vypršení platnosti zůstatku bonusu za obchodování

Po aktivaci bude mít váš zůstatek bonusu za obchodování stanovenou dobu platnosti. Všechny kredity, které nebudou v tomto období využity, budou vráceny zpět k nám.

Přepnutí režimu účtu

Pokud přepnete z režimu jednoměnové marže na jiný, aktivovaný, ale nevyužitý zůstatek bonusů za obchodování na vašem účtu se stane neplatný.

Podmínky a ujednání

 • Bonus za obchodování nelze převádět na jiné účty ani vybírat.

 • Zisky získané pomocí bonusů za obchodování je možné převést na jiné účty nebo vybrat.

 • Bonusy za obchodování mají stanovenou dobu vypršení platnosti jak pro aktivaci, tak pro použití. Tuto informaci najdete na svém poukazu na bonus za obchodování v nabídce Centrum odměn > Moje odměny. Pokud si kredity neaktivujete nebo je nevyužijete v době platnosti, vyprší jejich platnost a pozbudou platnosti. Společnost OKX není povinna připomínat uživatelům blížící se dobu vypršení platnosti. Dobu vypršení platnosti si musí uživatelé hlídat sami.

 • Pokud současně obdržíte bonus za obchodování i slevové karty z provizí a potřebujete odečíst poplatky, naše platforma upřednostní použití bonusů za obchodování. Část poplatků zaplacená z bonusů za obchodování není způsobilá ke slevám z provizí.

 • Z důvodu dodržení místních předpisů nemusí být bonusy za obchodování v regionu uživatele dostupné.

 • Pokud zaznamenáme jakékoli podezřelé chování neboškodlivé používání či zneužívání bonusů za obchodování, vyhrazuje si společnost OKX právo podniknout příslušné kroky vůči dotčeným účtům. Společnost OKX si vyhrazuje právo konečného výkladu podmínek a ujednání ohledně bonusů za obchodování.