Hoe gebruik ik een handelsbonus?

Gepubliceerd op 8 mrt 2024Geüpdatet op 12 jul 20245 min. leestijd276

Wat is een handelsbonus?

Gekwalificeerde handelaren kunnen handelsbonussen gebruiken als geld bij margehandel, perpetual futures, aflopende futures en opties (behalve eenvoudige opties), mits gebruikgemaakt wordt van de modus met marge in één valuta.

Om de handelsbonus te gebruiken, moet je je voucher activeren. Deze kan vervolgens worden gebruikt als handelsmarge of om handelsverliezen, handelskosten, financieringskosten en andere transactiekosten te dekken. Als je een handelsbonus hebt, wordt deze gebruikt voordat je eigen geld wordt gebruikt. Hoewel de handelsbonus niet kan worden opgenomen, kunnen eventuele winsten die worden verdiend door het gebruik ervan wel worden opgenomen.

Wat zijn de voorwaarden voor aanmelding?

 • Je moet de identiteitsverificatie hebben voltooid en een handelsbonus hebben ontvangen.

 • Je moet uit een regio komen waar derivatenhandel is toegestaan volgens de lokale wet- en regelgeving.

Wat kan ik doen met een handelsbonus?

Hoe gebruik een handelsbonus?

Je kunt een handelsbonus krijgen via verschillende promoties. Lees hieronder hoe je deze kunt ontvangne:

 • In de app: Selecteer Startpagina > Menu > Beloningscentrum > Handelsbonus

 • Op de website: Selecteer Meer > Beloningscentrum > Handelsbonus

futurescredit-web-2

Selecteer Handelsbonus op de pagina Beloningscentrum

Moet ik de handelsbonus activeren?

Vouchers voor handelsbonussen in het Beloningscentrum moeten voor gebruik worden geactiveerd. Na activering wordt de knop Gebruiken weergegeven en wordt het tegoed op de geactiveerde voucher automatisch overgeschreven naar je handelsaccount.

futurescredit-web-3

Selecteer de knop Activeren om je voucher te activeren

futurescredit-web-4

Zodra je het saldo hebt geactiveerd, wordt de gewenste knop Gebruiken ingeschakeld

Wat zijn de activeringsvoorwaarden en hoe activeer ik de bonus?

Het activeren van de handelsbonus is alleen mogelijk in de modus met marge in één valuta. Voor activering moeten andere modi overgezet te worden naar de modus met marge in één valuta.

Hoe bekijk ik de geschiedenis?

Na activering worden het tegoed van de geactiveerde handelsbonusvoucher automatisch overgeschreven naar je handelsaccount.

 • In de app: Ga naar Assets > Handelsaccount > Geschiedenis

 • Op de website: Selecteer Mijn assets > Ordercentrum > Geschiedenis van handelsaccount

Hoe bekijk ik de geschiedenis?

Als u meerdere handelsbonusvouchers heeft, toont het saldo van de handelsbonus na activering het huidige cumulatieve totaal. Bijvoorbeeld: totaal geactiveerde handelsbonus - verbruikte handelsbonus. Zo kun je je saldo bekijken:

 • Selecteer Assets > Handelsaccount > USDT-vermogen, of

 • Ga naar Handelspagina > Asset > USDT-vermogen

futurescredit-web-6

Je kunt je saldo ook bekijken op de pagina Assets

futurescredit-web-5

Je saldo bekijken op de handelspagina

Waar kan de handelsbonus voor worden gebruikt?

De handelsbonus kan worden gebruikt als marge en kan bijvoorbeeld gerealiseerde verliezen, kosten, financieringskosten en andere transactiekosten dekken. Bij het verrekenen van kosten wordt de handelsbonus eerst opgebruikt, daarna pas het eigen vermogen van de gebruiker. Meer details over het toepassingsgebied vind je in de tabel hieronder:

Accountmodus Modus voor marge in één valuta
Positiemodus Cross-modus
Relevante producten Marge (verreken alleen gerealiseerde handelsverliezen)
Perpetual
Futures
Opties (exclusief eenvoudige opties)

Regels voor het claimen van een handelsbonus

Vervaldatum van handelsbonusvoucher

Elke handelsbonusvoucher heeft een vervaldatum. Als de voucher niet binnen de geldigheidsduur wordt geactiveerd, vervalt deze. Verlopen vouchers worden niet terugbetaald.

Vervaldatum van handelsbonussaldo

Na activering heeft het handelsbonussaldo een bepaalde geldigheidsduur. Alle tegoeden die binnen deze periode niet worden gebruikt, worden teruggevorderd.

Accountmodus wijzigen

Als je de modus voor marge in één valuta verlaat, worden alle geactiveerde maar ongebruikte handelsbonussaldi op je account ongeldig.

Algemene voorwaarden

 • Een handelsbonus kan niet worden overgeschreven naar andere accounts of opgenomen worden.

 • Winst die is behaald via handelsbonussen kan wel worden overgeschreven naar andere accounts of worden opgenomen.

 • De handelsbonus heeft een vervaldatum voor zowel activering als gebruik. Je kunt dit vinden op je handelsbonusvoucher onder Beloningscentrum > Mijn beloningen. Als je je tegoed niet activeert of gebruikt binnen de geldigheidsperiode, vervalt dit en wordt het ongeldig. OKX is niet verplicht gebruikers te herinneren aan aankomende vervaldatums. Houd zelf de vervaldatum in de gaten.

 • Als je zowel een handelsbonus als een kortingskaart voor commissieteruggave hebt ontvangen en kosten wilt verrekenen, gebruiken we op ons platform eerst de handelsbonus. Het deel van de kosten dat met een handelsbonus wordt betaald, komt niet in aanmerking voor commissieteruggaven.

 • Om te voldoen aan lokale voorschriften, zijn bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar in de regio van de gebruiker.

 • Als we verdacht gedrag zien ofschadelijk gebruik of misbruik van de handelsbonus, behoudt OKX zich het recht voor om passende acties te ondernemen tegen de betrokken accounts. De interpretatie van de algemene voorwaarden voor handelsbonussen ligt uiteindelijk bij OKX.