coloredbitcoin

coloredbitcoin
ARC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
Lượng cung: 21.000.000
nft_ordinals0,07815
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,0005339
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals1,49
Vốn hóa thị trường
6,4 sats
Giá sàn
426
Doanh số
886
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#880458
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,4sats/coloredbitcoin
$0,004
0,000064 BTC
$4,06
#880459
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,4sats/coloredbitcoin
$0,004
0,000064 BTC
$4,06
#880460
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,4sats/coloredbitcoin
$0,004
0,000064 BTC
$4,06
#880461
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,4sats/coloredbitcoin
$0,004
0,000064 BTC
$4,06
#880462
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,4sats/coloredbitcoin
$0,004
0,000064 BTC
$4,06
#880463
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,4sats/coloredbitcoin
$0,004
0,000064 BTC
$4,06
#880464
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,4sats/coloredbitcoin
$0,004
0,000064 BTC
$4,06
#937437
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,4sats/coloredbitcoin
$0,004
0,000064 BTC
$4,06
#937438
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,4sats/coloredbitcoin
$0,004
0,000064 BTC
$4,06
#937449
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,4sats/coloredbitcoin
$0,004
0,000064 BTC
$4,06
#937452
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,4sats/coloredbitcoin
$0,004
0,000064 BTC
$4,06
#937454
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,4sats/coloredbitcoin
$0,004
0,000064 BTC
$4,06
#937456
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,4sats/coloredbitcoin
$0,004
0,000064 BTC
$4,06
#691926
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,5sats/coloredbitcoin
$0,0041
0,000065 BTC
$4,12
#691928
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,5sats/coloredbitcoin
$0,0041
0,000065 BTC
$4,12
#691929
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,5sats/coloredbitcoin
$0,0041
0,000065 BTC
$4,12
#691933
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,5sats/coloredbitcoin
$0,0041
0,000065 BTC
$4,12
#691935
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,5sats/coloredbitcoin
$0,0041
0,000065 BTC
$4,12
#691936
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,5sats/coloredbitcoin
$0,0041
0,000065 BTC
$4,12
#691937
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,5sats/coloredbitcoin
$0,0041
0,000065 BTC
$4,12
#691938
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,5sats/coloredbitcoin
$0,0041
0,000065 BTC
$4,12
#691939
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
6,5sats/coloredbitcoin
$0,0041
0,000065 BTC
$4,12
#785937
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
8,88sats/coloredbitcoin
$0,0056
0,0000888 BTC
$5,63
#785941
ordinals-price
1.000
 coloredbitcoin
8,88sats/coloredbitcoin
$0,0056
0,0000888 BTC
$5,63