16MM

16MM
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.000.000.000
Lượng cung: 1.000.000.000
nft_ordinals5,7443
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,09133
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals1.496,98
Vốn hóa thị trường
150 sats
Giá sàn
360
Doanh số
767
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71733570
ordinals-price
5.000
 16MM
150sats/16MM
$0,096
0,0075 BTC
$481,14
#71733838
ordinals-price
5.000
 16MM
150sats/16MM
$0,096
0,0075 BTC
$481,14
#71733822
ordinals-price
5.000
 16MM
150sats/16MM
$0,096
0,0075 BTC
$481,14
#71733859
ordinals-price
5.000
 16MM
150sats/16MM
$0,096
0,0075 BTC
$481,14
#71775166
ordinals-price
13.300
 16MM
151,8sats/16MM
$0,097
0,02018 BTC
$1.295,19
#71764383
ordinals-price
10.000
 16MM
151,9sats/16MM
$0,097
0,01519 BTC
$974,47
#71710100
ordinals-price
5.000
 16MM
152sats/16MM
$0,097
0,0076 BTC
$487,55
#71715750
ordinals-price
8.000
 16MM
152sats/16MM
$0,097
0,01216 BTC
$780,09
#71703392
ordinals-price
5.000
 16MM
153sats/16MM
$0,098
0,00765 BTC
$490,76
#71703390
ordinals-price
5.000
 16MM
153sats/16MM
$0,098
0,00765 BTC
$490,76
#71703494
ordinals-price
5.000
 16MM
153sats/16MM
$0,098
0,00765 BTC
$490,76
#71704296
ordinals-price
5.000
 16MM
153sats/16MM
$0,098
0,00765 BTC
$490,76
#71709111
ordinals-price
10.000
 16MM
153sats/16MM
$0,098
0,0153 BTC
$981,53
#71709140
ordinals-price
10.000
 16MM
153sats/16MM
$0,098
0,0153 BTC
$981,53
#71764402
ordinals-price
12.000
 16MM
153sats/16MM
$0,098
0,01836 BTC
$1.177,83
#71148113
ordinals-price
5.000
 16MM
154sats/16MM
$0,098
0,0077 BTC
$493,97
#71632187
ordinals-price
10.000
 16MM
154sats/16MM
$0,098
0,0154 BTC
$987,94
#71638910
ordinals-price
5.000
 16MM
154sats/16MM
$0,098
0,0077 BTC
$493,97
#71639464
ordinals-price
8.000
 16MM
154sats/16MM
$0,098
0,01232 BTC
$790,35
#71646456
ordinals-price
5.000
 16MM
154sats/16MM
$0,098
0,0077 BTC
$493,97
#71664659
ordinals-price
5.000
 16MM
154sats/16MM
$0,098
0,0077 BTC
$493,97
#71703395
ordinals-price
5.000
 16MM
154sats/16MM
$0,098
0,0077 BTC
$493,97
#71703515
ordinals-price
5.000
 16MM
154sats/16MM
$0,098
0,0077 BTC
$493,97
#71703538
ordinals-price
5.000
 16MM
154sats/16MM
$0,098
0,0077 BTC
$493,97