piin

piin
BRC-20

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 100.000.000.000
Lượng cung: 100.000.000.000
nft_ordinals1.581,36
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,6224
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals350,1091
Vốn hóa thị trường
0,34 sats
Giá sàn
37.920
Doanh số
16.148
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#71786234
ordinals-price
10.000.000
 piin
0,34sats/piin
$0,00022
0,034 BTC
$2.202,46
#45219987
ordinals-price
900.000
 piin
0,35sats/piin
$0,00022
0,00315 BTC
$204,05
#70933941
ordinals-price
500.111,221333
 piin
0,35sats/piin
$0,00022
0,00175 BTC
$113,38
#71769475
ordinals-price
999.999
 piin
0,35sats/piin
$0,00022
0,003499 BTC
$226,72
#71777666
ordinals-price
2.138.889,776
 piin
0,35sats/piin
$0,00022
0,007486 BTC
$484,93
#71766126
ordinals-price
1.999.999
 piin
0,3555sats/piin
$0,00023
0,007109 BTC
$460,57
#71768648
ordinals-price
2.000.000
 piin
0,359sats/piin
$0,00023
0,00718 BTC
$465,1
#71776328
ordinals-price
1.000.000
 piin
0,359sats/piin
$0,00023
0,00359 BTC
$232,55
#71164678
ordinals-price
2.000.000
 piin
0,36sats/piin
$0,00023
0,0072 BTC
$466,4
#71422709
ordinals-price
1.000.000
 piin
0,36sats/piin
$0,00023
0,0036 BTC
$233,2
#71766622
ordinals-price
5.000.000
 piin
0,36sats/piin
$0,00023
0,018 BTC
$1.166,01
#71766702
ordinals-price
5.000.000
 piin
0,36sats/piin
$0,00023
0,018 BTC
$1.166,01
#71767002
ordinals-price
3.000.000
 piin
0,36sats/piin
$0,00023
0,0108 BTC
$699,6
#42689414
ordinals-price
20.000.000
 piin
0,365sats/piin
$0,00023
0,073 BTC
$4.728,82
#70937156
ordinals-price
2.000.000
 piin
0,37sats/piin
$0,00023
0,0074 BTC
$479,36
#71769875
ordinals-price
1.666.666,666
 piin
0,37sats/piin
$0,00023
0,006166 BTC
$399,46
#71163594
ordinals-price
1.000.000
 piin
0,375sats/piin
$0,00024
0,00375 BTC
$242,91
#71764105
ordinals-price
5.000.000
 piin
0,375sats/piin
$0,00024
0,01875 BTC
$1.214,59
#71769656
ordinals-price
10.000.000
 piin
0,376sats/piin
$0,00024
0,0376 BTC
$2.435,66
#71764409
ordinals-price
3.000.000
 piin
0,377sats/piin
$0,00024
0,01131 BTC
$732,64
#71712295
ordinals-price
10.000.000
 piin
0,378sats/piin
$0,00024
0,0378 BTC
$2.448,62
#71746281
ordinals-price
1.000.000
 piin
0,3787sats/piin
$0,00024
0,003787 BTC
$245,38
#71731369
ordinals-price
1.000.000
 piin
0,3788sats/piin
$0,00024
0,003788 BTC
$245,38
#71731381
ordinals-price
1.000.000
 piin
0,3788sats/piin
$0,00024
0,003788 BTC
$245,38