Physical - Figurine of Hoshi #6

Burn this ticket to claim a physical figurine based on Hoshi, the mascot of Ether.

Lịch sử giá
Giá trung bình:0
Chi tiết
Chuỗi
Ethereum
ID token
6
Tiêu chuẩn token
1155
Số tiền
374
Physical - Figurine of Hoshi #6 background
Physical - Figurine of Hoshi #6