Mittaria Genesis

Mittaria Genesis

From T&B Media Global, experience the magic of the Mittaria Universe with our Genesis Collection. These NFTs are your key to our ecosystem where happiness reigns supreme. Journey through Oriel's beauty, Emin's imagination, Dova's courage, and Sirona's wisdom. An adventure awaits. Welcome to Mittaria!
Thêm
ETH3,15K
Tổng khối lượng
ETH
0,145
Giá sàn
ETH
0,13
Giá chào bán tốt nhất
996
Chủ sở hữu
3,46%
Đã niêm yết
44,82%
Chủ sở hữu duy nhất
7,5%
Phí bản quyền
2,22K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Mittaria Genesis đã hoàn thành 9 giao dịch với tổng khối lượng là 1,46. Giá sàn là 0,145 ETH và đã có thay đổi -9,38% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 77 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Mittaria Genesis có tổng cộng 2.222 NFT và những NFT này được giữ trong 996 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,145 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,1627. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,145 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.