Mocaverse Treasure Box - Lucky Nekocertified

Mocaverse Treasure Box - Lucky Neko

This not-so-typical lucky cat treasure box whispers of prosperity, health, and fortune, granting holders the charm and access to explore the secrets within and chart their own courses to success.
Thêm
ETH631,5937
Tổng khối lượng
ETH
0,007436
Giá sàn
ETH
0,0047
Giá chào bán tốt nhất
566
Chủ sở hữu
14,92%
Đã niêm yết
44,46%
Chủ sở hữu duy nhất
0,05%
Phí bản quyền
1,27K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Mục của tôi
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
orderbook-switch
Lucky Neko #1181 background
Lucky Neko #1181
Lucky Neko #1181
certified
1

0,007436

Giá mới nhất 0,0973 WETH
Lucky Neko #992 background
Lucky Neko #992
Lucky Neko #992
certified
1

0,007437

Giá mới nhất 0,0047 WETH
Lucky Neko #324 background
Lucky Neko #324
Lucky Neko #324
certified
1

0,007481

Giá mới nhất 0,01 ETH
Lucky Neko #373 background
Lucky Neko #373
Lucky Neko #373
certified
1

0,007481

Giá mới nhất 0,01 ETH
Lucky Neko #499 background
Lucky Neko #499
Lucky Neko #499
certified
1

0,007499

Giá mới nhất 0,03 ETH
Lucky Neko #1125 background
Lucky Neko #1125
Lucky Neko #1125
certified
1

0,007499

Giá mới nhất 0,08 ETH
Lucky Neko #407 background
Lucky Neko #407
Lucky Neko #407
certified
1

0,0075

Giá mới nhất 0,0057 WETH
Lucky Neko #1039 background
Lucky Neko #1039
Lucky Neko #1039
certified
1

0,0077

Giá mới nhất 0,01 ETH
Lucky Neko #983 background
Lucky Neko #983
Lucky Neko #983
certified
1

0,0078

Giá mới nhất 0,02 WETH
Lucky Neko #1056 background
Lucky Neko #1056
Lucky Neko #1056
certified
1

0,0078

Giá mới nhất 0,01 ETH
Lucky Neko #1131 background
Lucky Neko #1131
Lucky Neko #1131
certified
1

0,008

Giá mới nhất 0,012 ETH
Lucky Neko #402 background
Lucky Neko #402
Lucky Neko #402
certified
1

0,00837

Giá mới nhất 0,0066 WETH
Lucky Neko #101 background
Lucky Neko #101
Lucky Neko #101
certified
1

0,0084

Giá mới nhất 0,01 ETH
Lucky Neko #126 background
Lucky Neko #126
Lucky Neko #126
certified
1

0,0084

Giá mới nhất 0,01 ETH
Lucky Neko #423 background
Lucky Neko #423
Lucky Neko #423
certified
1

0,0084

Giá mới nhất 0,01 ETH
Lucky Neko #45 background
Lucky Neko #45
Lucky Neko #45
certified
1

0,0084

Giá mới nhất 0,01 ETH
Lucky Neko #84 background
Lucky Neko #84
Lucky Neko #84
certified
1

0,0084

Giá mới nhất 0,01 ETH
Lucky Neko #192 background
Lucky Neko #192
Lucky Neko #192
certified
1

0,008439

Giá mới nhất 0,01 ETH
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
có tổng cộng -- NFT và những NFT này được giữ trong -- ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.