Common Ground Worldcertified

Common Ground World

From one of the founders of Zynga and some of the creative minds behind FarmVille and Words With Friends comes Common Ground World. Blockchain is the next evolution of gaming and has the $148B industry buzzing with excitement. It’s gaming re-imagined to benefit creators and players, alike. Learn more at [TownStar.com](https://townstar.com/)
Thêm
ETH61,45K
Tổng khối lượng
ETH
0,00019
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
61,66K
Chủ sở hữu
42,2%
Đã niêm yết
0,01%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
1,19K
Vật phẩm duy nhất
613,2M
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Common Ground World đã hoàn thành 20 giao dịch với tổng khối lượng là 0,45. Giá sàn là 0,00019 ETH và đã có thay đổi +5,55% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 506 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Common Ground World có tổng cộng 613.207.219 NFT và những NFT này được giữ trong 61.665 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,00019 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,0226. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00019 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.