Gods Unchained Cardscertified

Gods Unchained Cards

Welcome to the home of Gods Unchained on OKX. Discover the best items in this collection.
Thêm
ETH193,2K
Tổng khối lượng
ETH
0,00000167
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
212,69K
Chủ sở hữu
1,97%
Đã niêm yết
0,63%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
33,39M
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Mục của tôi
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Gods Unchained Cards đã hoàn thành 7.217 giao dịch với tổng khối lượng là 143,33. Giá sàn là 0,01219 ETH và đã có thay đổi -- về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 659.062 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Gods Unchained Cards có tổng cộng 33.390.324 NFT và những NFT này được giữ trong 212.695 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,01219 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,0198. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,01219 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.