BITCOIN•WORLD•ORDER

BITCOIN•WORLD•ORDER
ID Rune:840000:120

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000
nft_ordinals5,6698
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,01248
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals8,3804
Vốn hóa thị trường
40 sats
Giá sàn
2.966
Doanh số
2.484
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#1025485
ordinals-price
1.000
 
40sats/₿
$0,026
0,0004 BTC
$26,75
#1096791
ordinals-price
1.000
 
40sats/₿
$0,026
0,0004 BTC
$26,75
#1096794
ordinals-price
1.000
 
40sats/₿
$0,026
0,0004 BTC
$26,75
#1096795
ordinals-price
1.000
 
40sats/₿
$0,026
0,0004 BTC
$26,75
#1096797
ordinals-price
1.000
 
40sats/₿
$0,026
0,0004 BTC
$26,75
#1096800
ordinals-price
1.000
 
40sats/₿
$0,026
0,0004 BTC
$26,75
#1096802
ordinals-price
1.000
 
40sats/₿
$0,026
0,0004 BTC
$26,75
#1096806
ordinals-price
1.000
 
40sats/₿
$0,026
0,0004 BTC
$26,75
#981093
ordinals-price
1.000
 
43sats/₿
$0,028
0,00043 BTC
$28,76
#969827
ordinals-price
13.000
 
49,64sats/₿
$0,033
0,006453 BTC
$431,68
#969829
ordinals-price
1.000
 
49,64sats/₿
$0,033
0,0004964 BTC
$33,2
#940592
ordinals-price
3.000
 
49,7sats/₿
$0,033
0,001491 BTC
$99,74
#894844
ordinals-price
1.000
 
50sats/₿
$0,033
0,0005 BTC
$33,44
#894845
ordinals-price
1.000
 
50sats/₿
$0,033
0,0005 BTC
$33,44
#894846
ordinals-price
1.000
 
50sats/₿
$0,033
0,0005 BTC
$33,44
#894864
ordinals-price
1.000
 
50sats/₿
$0,033
0,0005 BTC
$33,44
#902624
ordinals-price
8.000
 
50sats/₿
$0,033
0,004 BTC
$267,58
#915902
ordinals-price
1.000
 
50sats/₿
$0,033
0,0005 BTC
$33,44
#910086
ordinals-price
6.000
 
52sats/₿
$0,034
0,00312 BTC
$208,71
#910087
ordinals-price
1.000
 
52sats/₿
$0,034
0,00052 BTC
$34,78
#910088
ordinals-price
1.000
 
52sats/₿
$0,034
0,00052 BTC
$34,78
#1104418
ordinals-price
1.000
 
55sats/₿
$0,036
0,00055 BTC
$36,79
#817249
ordinals-price
1.000
 
68sats/₿
$0,045
0,00068 BTC
$45,48
#817250
ordinals-price
1.000
 
68sats/₿
$0,045
0,00068 BTC
$45,48