EPIC•EPIC•EPIC•EPIC

EPIC•EPIC•EPIC•EPIC
ID Rune:842166:27

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 1.000.000.000
nft_ordinals6,5785
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,09808
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals925,6864
Vốn hóa thị trường
86 sats
Giá sàn
1.813
Doanh số
3.860
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#826222
ordinals-price
500
 💥
86sats/💥
$0,057
0,00043 BTC
$28,68
#824757
ordinals-price
500
 💥
86,66sats/💥
$0,057
0,0004333 BTC
$28,9
#824758
ordinals-price
500
 💥
86,66sats/💥
$0,057
0,0004333 BTC
$28,9
#824759
ordinals-price
500
 💥
86,66sats/💥
$0,057
0,0004333 BTC
$28,9
#824760
ordinals-price
500
 💥
86,66sats/💥
$0,057
0,0004333 BTC
$28,9
#824761
ordinals-price
500
 💥
86,66sats/💥
$0,057
0,0004333 BTC
$28,9
#824762
ordinals-price
500
 💥
86,66sats/💥
$0,057
0,0004333 BTC
$28,9
#824763
ordinals-price
500
 💥
86,66sats/💥
$0,057
0,0004333 BTC
$28,9
#824764
ordinals-price
500
 💥
86,66sats/💥
$0,057
0,0004333 BTC
$28,9
#824765
ordinals-price
500
 💥
86,66sats/💥
$0,057
0,0004333 BTC
$28,9
#824766
ordinals-price
500
 💥
86,66sats/💥
$0,057
0,0004333 BTC
$28,9
#804978
ordinals-price
500
 💥
88sats/💥
$0,058
0,00044 BTC
$29,34
#804979
ordinals-price
500
 💥
88sats/💥
$0,058
0,00044 BTC
$29,34
#804980
ordinals-price
500
 💥
88sats/💥
$0,058
0,00044 BTC
$29,34
#796454
ordinals-price
500
 💥
89sats/💥
$0,059
0,000445 BTC
$29,68
#819199
ordinals-price
500
 💥
89sats/💥
$0,059
0,000445 BTC
$29,68
#791568
ordinals-price
500
 💥
90sats/💥
$0,06
0,00045 BTC
$30,01
#809550
ordinals-price
9.500
 💥
91,87sats/💥
$0,061
0,008727 BTC
$582,14
#812008
ordinals-price
500
 💥
92sats/💥
$0,061
0,00046 BTC
$30,68
#797308
ordinals-price
94.000
 💥
96sats/💥
$0,064
0,09024 BTC
$6.019,17
#795755
ordinals-price
500
 💥
97sats/💥
$0,064
0,000485 BTC
$32,35
#795756
ordinals-price
500
 💥
97sats/💥
$0,064
0,000485 BTC
$32,35
#813570
ordinals-price
500
 💥
98sats/💥
$0,065
0,00049 BTC
$32,68
#770217
ordinals-price
10.000
 💥
100sats/💥
$0,066
0,01 BTC
$667,01