KING•POWER•RUNE

KING•POWER•RUNE
ID Rune:840103:1681

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 107.947
nft_ordinals1,3065
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals3,5611
Vốn hóa thị trường
3.300 sats
Giá sàn
1.696
Doanh số
1.781
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#905037
ordinals-price
300
 
3.300sats/♛
$2,11
0,0099 BTC
$634,22
#912424
ordinals-price
200
 
3.300sats/♛
$2,11
0,0066 BTC
$422,81
#915264
ordinals-price
150
 
3.300sats/♛
$2,11
0,00495 BTC
$317,11
#904419
ordinals-price
175
 
3.560sats/♛
$2,28
0,00623 BTC
$399,11
#904425
ordinals-price
60
 
3.580sats/♛
$2,29
0,002148 BTC
$137,6
#886621
ordinals-price
100
 
3.600sats/♛
$2,3
0,0036 BTC
$230,62
#909963
ordinals-price
140
 
3.800sats/♛
$2,43
0,00532 BTC
$340,81
#881100
ordinals-price
425
 
3.900sats/♛
$2,49
0,01657 BTC
$1.061,84
#909234
ordinals-price
100
 
3.980sats/♛
$2,54
0,00398 BTC
$254,97
#877307
ordinals-price
90
 
4.000sats/♛
$2,56
0,0036 BTC
$230,62
#860331
ordinals-price
150
 
4.100sats/♛
$2,62
0,00615 BTC
$393,98
#916706
ordinals-price
60
 
4.200sats/♛
$2,69
0,00252 BTC
$161,43
#757074
ordinals-price
140
 
4.300sats/♛
$2,75
0,00602 BTC
$385,66
#890375
ordinals-price
17
 
4.400sats/♛
$2,81
0,000748 BTC
$47,91
#890376
ordinals-price
10
 
4.400sats/♛
$2,81
0,00044 BTC
$28,18
#860343
ordinals-price
150
 
4.600sats/♛
$2,94
0,0069 BTC
$442,03
#807048
ordinals-price
25
 
5.000sats/♛
$3,2
0,00125 BTC
$80,07
#752860
ordinals-price
48
 
5.199sats/♛
$3,33
0,002495 BTC
$159,87
#740285
ordinals-price
50
 
5.350sats/♛
$3,42
0,002675 BTC
$171,36
#793339
ordinals-price
67
 
5.350sats/♛
$3,42
0,003584 BTC
$229,63
#793410
ordinals-price
60
 
5.350sats/♛
$3,42
0,00321 BTC
$205,64
#793435
ordinals-price
250
 
5.350sats/♛
$3,42
0,01337 BTC
$856,84
#793454
ordinals-price
70
 
5.350sats/♛
$3,42
0,003745 BTC
$239,91
#793455
ordinals-price
75
 
5.350sats/♛
$3,42
0,004012 BTC
$257,05