PEPETOSHI•NAKAMOTO

PEPETOSHI•NAKAMOTO
ID Rune:840000:127

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 4.206.900.000
nft_ordinals0,2136
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
0,077 sats
Giá sàn
745
Doanh số
3.518
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#867356
ordinals-price
1.051.725
 🐸
0,077sats/🐸
$0,000049
0,0008098 BTC
$51,86
#786361
ordinals-price
841.380
 🐸
0,145sats/🐸
$0,000092
0,00122 BTC
$78,13
#786362
ordinals-price
841.380
 🐸
0,145sats/🐸
$0,000092
0,00122 BTC
$78,13
#786363
ordinals-price
841.380
 🐸
0,145sats/🐸
$0,000092
0,00122 BTC
$78,13
#786364
ordinals-price
841.380
 🐸
0,145sats/🐸
$0,000092
0,00122 BTC
$78,13
#786365
ordinals-price
841.380
 🐸
0,145sats/🐸
$0,000092
0,00122 BTC
$78,13
#786366
ordinals-price
841.380
 🐸
0,145sats/🐸
$0,000092
0,00122 BTC
$78,13
#752130
ordinals-price
1.051.725
 🐸
0,15sats/🐸
$0,000096
0,001577 BTC
$101,03
#752137
ordinals-price
1.051.725
 🐸
0,15sats/🐸
$0,000096
0,001577 BTC
$101,03
#772590
ordinals-price
2.944.830
 🐸
0,15sats/🐸
$0,000096
0,004417 BTC
$282,89
#571926
ordinals-price
42.069
 🐸
0,155sats/🐸
$0,000099
0,0000652 BTC
$4,17
#571928
ordinals-price
42.069
 🐸
0,155sats/🐸
$0,000099
0,0000652 BTC
$4,17
#571929
ordinals-price
42.069
 🐸
0,155sats/🐸
$0,000099
0,0000652 BTC
$4,17
#571930
ordinals-price
42.069
 🐸
0,155sats/🐸
$0,000099
0,0000652 BTC
$4,17
#571945
ordinals-price
42.069
 🐸
0,155sats/🐸
$0,000099
0,0000652 BTC
$4,17
#571946
ordinals-price
42.069
 🐸
0,155sats/🐸
$0,000099
0,0000652 BTC
$4,17
#571947
ordinals-price
42.069
 🐸
0,155sats/🐸
$0,000099
0,0000652 BTC
$4,17
#571949
ordinals-price
42.069
 🐸
0,155sats/🐸
$0,000099
0,0000652 BTC
$4,17
#571950
ordinals-price
42.069
 🐸
0,155sats/🐸
$0,000099
0,0000652 BTC
$4,17
#571951
ordinals-price
42.069
 🐸
0,155sats/🐸
$0,000099
0,0000652 BTC
$4,17
#571952
ordinals-price
42.069
 🐸
0,155sats/🐸
$0,000099
0,0000652 BTC
$4,17
#571954
ordinals-price
42.069
 🐸
0,155sats/🐸
$0,000099
0,0000652 BTC
$4,17
#571955
ordinals-price
42.069
 🐸
0,155sats/🐸
$0,000099
0,0000652 BTC
$4,17
#571956
ordinals-price
42.069
 🐸
0,155sats/🐸
$0,000099
0,0000652 BTC
$4,17