PI•NETWORK•RUNE

PI•NETWORK•RUNE
ID Rune:841346:97

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 3.141.592.653.589.793
nft_ordinals66,6936
Tổng khối lượng
nft_ordinals1,3019
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals16,9728
Vốn hóa thị trường
0,00000054 sats
Giá sàn
4.735
Doanh số
2.141
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#831780
ordinals-price
849.555.921.000
 𝛑
0,00000054sats/𝛑
$0,000000000361
0,004587 BTC
$306,9
#833041
ordinals-price
35.398.163.375
 𝛑
0,00000054sats/𝛑
$0,000000000361
0,0001911 BTC
$12,78
#828252
ordinals-price
849.555.921.000
 𝛑
0,00000055sats/𝛑
$0,000000000367
0,004672 BTC
$312,59
#829956
ordinals-price
113.274.122.400
 𝛑
0,00000055sats/𝛑
$0,000000000367
0,000623 BTC
$41,67
#829957
ordinals-price
70.796.326.750
 𝛑
0,00000055sats/𝛑
$0,000000000367
0,0003893 BTC
$26,04
#829962
ordinals-price
70.796.326.750
 𝛑
0,00000055sats/𝛑
$0,000000000367
0,0003893 BTC
$26,04
#830387
ordinals-price
113.274.122.400
 𝛑
0,00000055sats/𝛑
$0,000000000367
0,000623 BTC
$41,67
#830388
ordinals-price
19.822.971.490
 𝛑
0,00000055sats/𝛑
$0,000000000367
0,000109 BTC
$7,29
#827250
ordinals-price
566.370.614.000
 𝛑
0,00000055sats/𝛑
$0,000000000373
0,003166 BTC
$211,8
#818274
ordinals-price
849.555.921.000
 𝛑
0,00000056sats/𝛑
$0,000000000374
0,004757 BTC
$318,27
#823686
ordinals-price
141.592.653.500
 𝛑
0,00000056sats/𝛑
$0,000000000374
0,0007929 BTC
$53,04
#824036
ordinals-price
113.274.122.400
 𝛑
0,00000057sats/𝛑
$0,000000000381
0,0006456 BTC
$43,19
#824056
ordinals-price
113.274.122.400
 𝛑
0,00000057sats/𝛑
$0,000000000381
0,0006456 BTC
$43,19
#824060
ordinals-price
113.274.122.400
 𝛑
0,00000057sats/𝛑
$0,000000000381
0,0006456 BTC
$43,19
#824061
ordinals-price
283.185.307.000
 𝛑
0,00000057sats/𝛑
$0,000000000381
0,001614 BTC
$107,98
#824069
ordinals-price
141.592.653.500
 𝛑
0,00000057sats/𝛑
$0,000000000381
0,000807 BTC
$53,99
#824076
ordinals-price
283.185.307.000
 𝛑
0,00000057sats/𝛑
$0,000000000381
0,001614 BTC
$107,98
#796705
ordinals-price
35.398.163.375
 𝛑
0,00000059sats/𝛑
$0,000000000394
0,0002088 BTC
$13,97
#796729
ordinals-price
35.398.163.375
 𝛑
0,00000059sats/𝛑
$0,000000000394
0,0002088 BTC
$13,97
#796743
ordinals-price
70.796.326.750
 𝛑
0,00000059sats/𝛑
$0,000000000394
0,0004176 BTC
$27,94
#796801
ordinals-price
35.398.163.375
 𝛑
0,00000059sats/𝛑
$0,000000000394
0,0002088 BTC
$13,97
#796803
ordinals-price
707.963.267.500
 𝛑
0,00000059sats/𝛑
$0,000000000394
0,004176 BTC
$279,43
#796817
ordinals-price
707.963.267.500
 𝛑
0,00000059sats/𝛑
$0,000000000394
0,004176 BTC
$279,43
#796818
ordinals-price
35.398.163.375
 𝛑
0,00000059sats/𝛑
$0,000000000394
0,0002088 BTC
$13,97