RUNNING•BITCOIN

RUNNING•BITCOIN
ID Rune:840000:123

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000.000
nft_ordinals0,3804
Tổng khối lượng
nft_ordinals0
Khối lượng giao dịch 24h
--
Vốn hóa thị trường
0,02888 sats
Giá sàn
721
Doanh số
2.184
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#808498
ordinals-price
46.200.000
 
0,02888sats/₿
$0,000019
0,01334 BTC
$878,68
#726267
ordinals-price
5.250.000
 
0,02899sats/₿
$0,000019
0,001522 BTC
$100,23
#726270
ordinals-price
5.040.000
 
0,02899sats/₿
$0,000019
0,001461 BTC
$96,22
#645968
ordinals-price
5.250.000
 
0,0299sats/₿
$0,000019
0,001569 BTC
$103,34
#646021
ordinals-price
5.250.000
 
0,0299sats/₿
$0,000019
0,001569 BTC
$103,34
#529142
ordinals-price
210.000
 
0,03sats/₿
$0,000019
0,000063 BTC
$4,14
#529143
ordinals-price
210.000
 
0,03sats/₿
$0,000019
0,000063 BTC
$4,14
#529146
ordinals-price
210.000
 
0,03sats/₿
$0,000019
0,000063 BTC
$4,14
#529147
ordinals-price
210.000
 
0,03sats/₿
$0,000019
0,000063 BTC
$4,14
#529149
ordinals-price
210.000
 
0,03sats/₿
$0,000019
0,000063 BTC
$4,14
#529150
ordinals-price
210.000
 
0,03sats/₿
$0,000019
0,000063 BTC
$4,14
#529161
ordinals-price
210.000
 
0,03sats/₿
$0,000019
0,000063 BTC
$4,14
#529162
ordinals-price
210.000
 
0,03sats/₿
$0,000019
0,000063 BTC
$4,14
#506785
ordinals-price
210.000
 
0,0301sats/₿
$0,000019
0,00006321 BTC
$4,16
#506788
ordinals-price
210.000
 
0,0302sats/₿
$0,000019
0,00006342 BTC
$4,17
#506786
ordinals-price
210.000
 
0,0303sats/₿
$0,000019
0,00006363 BTC
$4,18
#506787
ordinals-price
210.000
 
0,0306sats/₿
$0,00002
0,00006426 BTC
$4,23
#482907
ordinals-price
210.000
 
0,031sats/₿
$0,00002
0,0000651 BTC
$4,28
#482910
ordinals-price
210.000
 
0,031sats/₿
$0,00002
0,0000651 BTC
$4,28
#504572
ordinals-price
3.570.000
 
0,031sats/₿
$0,00002
0,001106 BTC
$72,86
#469007
ordinals-price
210.000
 
0,03199sats/₿
$0,000021
0,00006719 BTC
$4,42
#469013
ordinals-price
210.000
 
0,03199sats/₿
$0,000021
0,00006719 BTC
$4,42
#469014
ordinals-price
210.000
 
0,03199sats/₿
$0,000021
0,00006719 BTC
$4,42
#469016
ordinals-price
210.000
 
0,03199sats/₿
$0,000021
0,00006719 BTC
$4,42