Mua ENS trong vài bước

Bitcoin, Ethereum, Tether, Solana và nhiều loại tiền mã hóa khác

Cách mua ENS

Mua/Bán ENS chỉ với vài bước
Đăng ký

Mua/Bán ENS chỉ với vài bước
Xác minh danh tính của bạn

Mua/Bán ENS chỉ với vài bước
Mua ENS
currency

ENS là gì?

Ethereum Name Service là hệ thống đặt tên phi tập trung được xây dựng trên blockchain Ethereum, ánh xạ tên mà con người có thể đọc được như “okx.eth” đến địa chỉ ví tiền mã hóa và các mã nhận dạng đọc bằng máy khác như hàm băm nội dung và siêu dữ liệu.


Nhiều ý kiến cho rằng hệ thống này tương đương với phiên bản Web3 của DNS (Hệ thống tên miền), dịch vụ ánh xạ tên mà con người có thể đọc được như “okx.com” đến địa chỉ IP của máy chủ và cung cấp tên miền được hầu hết các trang web sử dụng hiện nay.


ENS cho phép người dùng thiết lập bản ghi đảo ngược để bất kỳ ai cũng xem được tên miền ENS gắn với một địa chỉ ví cụ thể. Các miền hàng đầu như “.eth” và “.crypto” thuộc sở hữu của “Tổ chức đăng ký tên miền”, đây là các hợp đồng thông minh chỉ định các quy tắc liên quan đến việc phân bổ miền phụ của các miền này. Giống như với DNS, bất kỳ ai cũng có thể lấy được tên miền ENS và thiết lập tên miền phụ bất kỳ tùy ý, chẳng hạn như “store.okx.eth”.


ENS là token quản trị được sử dụng để quản trị DAO ENS, đây là tổ chức phi tập trung quyết định những thay đổi cần thực hiện đối với giao thức này. Token ENS có tổng lượng cung là 100 triệu.

Làm thế nào để mua Tiền mã hóa?