Mua và bán tiền mã hóa với mức giá mục tiêu

Quản lý danh mục đầu tư tiền mã hóa mà không tốn phí giao dịch, đồng thời nhận được phần thưởng tiềm năng cao
Mua và bán tiền mã hóa với mức giá mục tiêu
Câu hỏi thường gặp
 • Đầu tư kép là gì?
  Đầu tư kép giúp người dùng tối đa hóa lợi nhuận bằng cách chọn một cặp tiền mã hóa chính để giao dịch (ví dụ: BTC - USDT, ETH - USDT). Sau khi đăng ký, người dùng có thể nhận lợi nhuận ổn định bằng một trong hai loại tiền mã hóa đó, tùy thuộc vào giá mục tiêu. Vào ngày đáo hạn, người mua sẽ nhận tiền mã hóa mà họ đầu tư nếu đạt được giá mục tiêu. Nếu không, họ sẽ nhận lại stablecoin và tiền lãi. Tương tự như vậy, người bán sẽ nhận lợi nhuận bằng stablecoin nếu họ đạt được giá mục tiêu khi đáo hạn hoặc nhận lại tiền mã hóa và tiền lãi.
 • Lợi nhuận được tính như thế nào?
  Nếu bạn đầu tư BTC (hoặc tiền mã hóa khác), số tiền thanh toán sẽ được xác định như sau:
  Trường hợpSố tiền thanh toánĐồng tiền thanh toán
  Giá đáo hạn < Giá mục tiêuSố lượng đăng ký × (1 + Lãi suất có kỳ hạn)BTC (hoặc tiền mã hóa khác)
  Giá đáo hạn ≥ Giá mục tiêuSố lượng đăng ký x Giá mục tiêu x (1 + Lãi suất có kỳ hạn)USDT

  Ví dụ: Bạn đăng ký 10 BTC với giá mục tiêu là 58.000 USD và lãi suất kỳ hạn là 0,2%.

  Nếu giá đáo hạn của BTC < 58.000, bạn sẽ nhận được:
  10 × (1 + 0,20%) = 10,02 BTC

  Nếu giá đáo hạn của BTC ≥ $58.000, bạn sẽ nhận được:
  10 × 58.000 × (1 + 0,20%) = 581.160 USDT

  Nếu bạn đầu tư USDT, số tiền thanh toán sẽ được xác định như sau:
  Trường hợpSố tiền thanh toánĐồng tiền thanh toán
  Giá đáo hạn > Giá mục tiêuSố lượng đăng ký × (1 + Lãi suất có kỳ hạn)USDT
  Giá đáo hạn ≤ Giá mục tiêuSố lượng đăng ký / Giá mục tiêu x (1 + Lãi suất có kỳ hạn)BTC (hoặc tiền mã hóa khác)

  Ví dụ: Bạn đăng ký 10.000 USDT với giá mục tiêu là 50.000 USD và lãi suất kỳ hạn là 1,24%.

  Nếu giá đáo hạn của BTC > 50.000, bạn sẽ nhận được:
  10.000 × (1 + 1,24%) = 10.124 USDT

  Nếu giá đáo hạn của BTC ≤ 50.000, bạn sẽ nhận được:
  10.000 / 50.000 × (1 + 1,24%) = 0,20248 BTC

  Lưu ý: Giá đáo hạn là giá chỉ số trung bình của BTC từ 14:00 đến 15:00 (giờ Việt Nam) vào ngày đáo hạn.
 • Tôi nên biết những điều khoản nào?
  Đồng cơ sở: đồng tiền bạn dùng để đăng ký Đầu tư kép.Đồng thay thế: đồng tiền còn lại trong cặp tiền tệ. Sản phẩm sẽ được thanh toán bằng đồng cơ sở hoặc đồng thay thế, phụ thuộc vào kết quả so sánh giá mục tiêu với giá đáo hạn.Giá mục tiêu: giá chuẩn dùng để so sánh với giá đáo hạn.Giá đáo hạn: giá trung bình của chỉ số thị trường tương ứng được tính trong vòng một giờ trước thời điểm đáo hạn, tức là từ 14:00 đến 15:00 (giờ Việt Nam) vào ngày đáo hạn.Ngày đáo hạn: ngày mà gói đăng ký của bạn sẽ hết hạn và được thanh toán. Số tiền thu được sẽ tự động được ghi có vào tài khoản Funding của bạn vào ngày này.
  Thời điểm đáo hạn: được đặt lúc 15:00 (giờ Việt Nam) vào ngày đáo hạn.
  Lãi suất hằng năm (APR): giá trị ước tính về tiền lãi tiềm năng mà sản phẩm của bạn sẽ kiếm được trong khoảng thời gian một năm.Lãi suất có kỳ hạn: số tiền lãi mà một sản phẩm sẽ kiếm được trong thời gian đăng ký, tính theo công thức sau:
  Lãi suất có kỳ hạn = APR × (Thời gian đăng ký / 365)
  Kỳ hạn: số ngày trong thời gian đăng ký, dùng để tính thu nhập của bạn. Sau khi bạn đăng ký sản phẩm, kỳ hạn của bạn sẽ bắt đầu được tính từ giờ tiếp theo.
 • Khi nào tôi sẽ nhận được lợi nhuận của mình?
  Thông thường, thu nhập sẽ được tự động ghi có vào tài khoản Funding của bạn lúc 17:00 (giờ Việt Nam) vào ngày đáo hạn. Trong một số trường hợp nhất định, việc quyết toán có thể bị chậm trễ đến 24 giờ.
 • Có những quy định gì về việc tất toán?

  1. Tôi có thể rút trước ngày đáo hạn không?

  Có. Bạn có thể đăng ký tất toán sớm đối với các sản phẩm BTC và ETH nếu thời hạn dài hơn 2 ngày và đăng ký của bạn đã hoạt động hơn 24 giờ. Thời hạn tất toán sớm là 24 giờ trước ngày và giờ đáo hạn.

  2. Tôi có thể rút lệnh khi nào?

  Lệnh này có thể rút trong vòng 24 giờ sau khi bắt đầu tích lũy tiền lãi và không muộn hơn 24 giờ trước thời điểm đáo hạn. Thực hiện mẫu một lệnh bằng các chi tiết sau:

  Thời gian dồn tích lãi: 1/3/2022, 15:00 (giờ Việt Nam)

  Thời điểm đáo hạn: 11/3/2022, 15:00 (giờ Việt Nam)

  Sau đó, lệnh có thể rút bất kỳ lúc nào giữa:

  Thời gian bắt đầu: 2/3/2022, 15:00 (giờ Việt Nam)

  Thời gian kết thúc: 10/3/2022 15:00 (giờ Việt Nam)

  3. Khi nào lợi nhuận của tôi sẽ được ghi có vào tài khoản Funding?

  Nếu giao dịch tất toán của bạn thành công, tiền mã hóa sẽ được ghi có vào tài khoản Funding lúc 17:00 (giờ Việt Nam) ngày hôm sau.

  4. Tất toán sớm có dẫn đến thua lỗ không?

  Nếu chọn tất toán sớm, bạn sẽ được xem lại số lượng tiền mã hóa chính xác mà bạn sẽ nhận. Việc tất toán sớm có thể dẫn tới lỗ vì số tiền tất toán có thể ít hơn số tiền đăng ký ban đầu.

  Lựa chọn tất toán sớm cũng có nghĩa là bạn sẽ chỉ nhận được tiền mã hóa mà bạn dùng để đầu tư. Ví dụ: nếu đầu tư BTC, bạn sẽ chỉ rút lại được BTC và sẽ không có lựa chọn rút USDT.

 • Có phải các sản phẩm với APR ước tính cao hơn luôn là lựa chọn tốt hơn không?
  Giá mục tiêu và kỳ hạn là hai tham số chính và tương quan của Đầu tư kép. Sản phẩm có lợi nhuận cao hơn có nghĩa là chúng có xác suất được thanh toán bằng đồng tiền thay thế cao hơn. Nhà đầu tư cần đưa ra quyết định đầu tư dựa vào ưu tiên của riêng họ.
 • Tại sao giá BETH ở đây khác với chỉ số BETH?
  Giá BETH sử dụng để xác định giá mục tiêu và giá đáo hạn chính là chỉ số ETH.
  Mặc dù giá của BETH thường được neo vào ETH đã stake theo tỷ lệ 1:1 nhưng đôi khi, hai mức giá này có sự khác nhau. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng giá ETH.