Cách sao lưu ví lên iCloud, Google Drive và Huawei Cloud?

Phát hành vào 12 thg 1, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút3.408

Ví có thể lưu trữ và lấy lại mật khẩu dự phòng cho tôi không?

Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho mật khẩu dự phòng hoặc ghi lại cụm từ hạt giống/khóa riêng tư của ví.

Nếu quên mật khẩu dự phòng khi chưa ghi lại cụm từ hạt giống, bạn sẽ không thể khôi phục tài sản.

Tôi có thể làm gì nếu quên mật khẩu dự phòng?

Nếu quên mật khẩu dự phòng, bạn sẽ không thể khôi phục ví được sao lưu bằng mật khẩu này.

Bạn có thể đặt mật khẩu mới khi sao lưu ví mới mà không ảnh hưởng đến ví đã sao lưu. Nếu nhớ được mật khẩu sao lưu đầu tiên, bạn có thể tiếp tục sử dụng mật khẩu đó để khôi phục ví.

Cách sao lưu ví bằng iCloud, Google Drive hoặc Huawei Cloud?

Nếu bạn chọn sao lưu ví của mình bằng iCloud hoặc Google Drive, bạn sẽ lưu trữ cụm từ gốc của ví một cách an toàn trong iCloud, Google Drive hoặc Huawei Cloud.

Để sao lưu ví của bạn bằng iCloud, Google Drive hoặc Huawei Cloud, bạn cần đặt mật khẩu để bảo vệ cụm từ hạt giống của mình. Khi khôi phục ví, bạn sẽ xác minh lại mật khẩu.

Mỗi ID Apple, tài khoản Google hoặc ID Huawei sẽ sử dụng một mật khẩu dự phòng. Khi muốn sao lưu một ví khác, bạn cần xác minh mật khẩu đã đặt trước đó.