Giao dịch mô phỏng

Phát hành vào 29 thg 6, 2022Cập nhật vào 4 thg 6, 2024Thời gian đọc: 3 phút76

Tôi đã gửi RFQ trên môi trường mô phỏng và chưa nhận được bất kỳ báo giá nào. Làm thế nào để nhận báo giá cho RFQ của tôi?

Lý do có khả năng nhất là bạn sẽ không nhận được báo giá về giao dịch mô phỏng là do (các) đối tác bạn đã chọn không kiểm tra hoặc phản hồi. Để đảm bảo môi trường mô phỏng mang đến trải nghiệm học hỏi quý giá, OKX đã tạo một bot giá tên là WAGMI, bot này sẽ tự động phản hồi bất kỳ RFQ nào được gửi trong giao dịch mô phỏng. Để nhận giá từ bot, vui lòng chọn bot làm đối tác trước khi gửi RFQ của bạn trên trang "Máy xây dựng RFQ".

Bot giá WAGMI là ai và giá của bot này hoạt động như thế nào?

WAGMI là đối tác có sẵn để giao dịch trên môi trường giao dịch mô phỏng cho Giao dịch khối của OKX. Bằng việc chỉ định đây là đối tác trên RFQ của bạn, WAGMI sẽ cung cấp cho bạn giá thực hiện hợp lệ. Giá của WAGMI sẽ dựa trên giá tốt nhất hiện có trên sổ lệnh và có độ spread. WAGMI sẽ chỉ báo giá RFQ của bạn một lần và để giá này tồn tại trong 60 giây trước khi cho phép hết hạn. Để nhận được giá mới từ bot giao dịch, vui lòng hủy và định giá lại

Hãy nhớ rằng báo giá do bot giao dịch WAGMI thực hiện chỉ mang tính chất tham khảo và không được coi là đề nghị giao dịch trong tài sản kỹ thuật số. Cũng không được hiểu là giá bạn nên mong đợi khi giao dịch với tài sản thực.