Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với DApp

Phát hành vào 11 thg 8, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 4 phút

Bằng việc sử dụng hoặc đầu tư vào nền tảng bên thứ ba (“Nền tảng bên thứ ba”), bạn chấp nhận rằng mọi hoạt động sử dụng Nền tảng bên thứ ba sẽ phải tuân theo và mọi thông tin bạn cung cấp cho Nền tảng bên thứ ba sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản của Nền tảng bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều khoản liên quan đến thỏa thuận người dùng, tính bảo mật, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.

Trừ khi được tuyên bố rõ ràng bằng văn bản, Ví OKX Web3 và các đối tác (“OKX”) không liên quan đến chủ sở hữu hoặc nhà điều hành Nền tảng bên thứ ba theo bất kỳ cách nào. Bạn đồng ý rằng OKX không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, cũng như bất kỳ hậu quả nào khác phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc bạn sử dụng Nền tảng bên thứ ba. OKX không xác nhận hay phê duyệt và không bảo đảm, tuyên bố hoặc cam kết về nội dung, hàng hóa và dịch vụ của Nền tảng bên thứ ba.

Vui lòng tiến hành công tác thẩm định của riêng bạn, có thể bao gồm việc xin tư vấn chuyên nghiệp, trước khi kết nối với Nền tảng bên thứ ba. Nền tảng bên thứ ba có những rủi ro cụ thể đối với các hoạt động được thực hiện trên nền tảng đó, có thể dẫn đến việc mất giá trị hoặc tổn thất tài sản của bạn. Những rủi ro như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn ở rủi ro hợp đồng thông minh, rủi ro oracle, rủi ro thị trường và rủi ro quy định.

Bạn cũng công nhận rằng bằng việc kết nối với Nền tảng bên thứ ba, toàn bộ tài sản của bạn có nguy cơ gặp phải các hành động ác ý hoặc lừa đảo gây ra bởi: a) Nền tảng bên thứ ba hoặc b) tội phạm hoặc bên thứ ba can thiệp vào Nền tảng bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi thao túng thị trường, backdoor nhà phát triển được mã hóa vào Nền tảng bên thứ ba, tấn công từ chối dịch vụ, giả mạo, rửa tiền, tấn công bằng phần mềm độc hại, tấn công dựa trên sự đồng thuận và tấn công lừa đảo.