Cách mua tiền mã hóa trên Giao dịch P2P OKX?

Phát hành vào 5 thg 9, 2023Cập nhật vào 28 thg 5, 2024Thời gian đọc: 9 phút2.992

Giao dịch P2P OKX cho phép bạn mua bán tiền mã hóa với những người dùng khác trên nền tảng P2P hoặc ngang hàng bằng nội tệ của mình.

Khi bạn mua tiền mã hóa P2P, OKX sẽ giữ tiền mã hóa để bảo mật và chúng tôi sẽ mở khóa tiền mã hóa khi người bán nhận được khoản thanh toán của bạn. Vì bạn mua trực tiếp từ người bán nên có nhiều phương thức thanh toán hơn so với trên các sàn giao dịch truyền thống. (Các tùy chọn khả dụng khác nhau với những người bán khác nhau.)

Sau đây là cách mua tiền mã hóa bằng tiền pháp định trên Giao dịch P2P OKX:

Bắt đầu

Để mua hoặc bán tiền mã hóa từ các quảng cáo có sẵn trên nền tảng Giao dịch P2P của OKX, bạn cần xác minh bằng cách hoàn thành xác minh danh tính.

Đồng thời, bạn cần thêm ít nhất một phương thức thanh toán vào tài khoản của mình nếu bạn định bán tiền mã hóa thông qua một trong những quảng cáo được niêm yết trên nền tảng.

Cách mua tiền mã hóa với Giao dịch P2P?

Trên web

 1. Mở Trang web OKX và chọn Mua tiền mã hóa > Giao dịch P2P

  Open P2P trading from homepage

  Mở giao dịch P2P từ trang chủ

 2. Chọn loại tiền thanh toán và tiền mã hóa bạn muốn nhận cũng như phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng

 3. Chọn Mua bên cạnh sản phẩm bạn ưa thích

  Select an offer you would like to buy

  Chọn sản phẩm bạn muốn mua

 4. Điền số tiền trong hạn mức lệnh và chọn phương thức thanh toán

 5. Chọn Mua [tiền mã hóa] để tiếp tục
  Lưu ý: lúc này, OKX sẽ nắm giữ tiền mã hóa được mua cho đến khi người bán xác nhận rằng họ đã nhận được khoản thanh toán, lệnh đã bị bạn hủy hoặc hết thời gian chờ lệnh. Đừng thanh toán nếu lệnh có nguy cơ hết thời gian chờ vì người bán sẽ tự động nhận lại tiền mã hóa được giữ sớm hơn thời điểm bộ đếm giờ trở về 0, nếu thao tác thanh toán chưa được đánh dấu là đã hoàn tất.

 6. Bạn có thể thấy một hộp trò chuyện trên trang lệnh nếu bạn cần nhắn tin cho người bán vì bất kỳ lý do gì

 7. Chọn Đã hoàn tất thanh toán sau khi thanh toán qua Ứng dụng/phương thức thanh toán đã chọn
  Lưu ý: khi người bán xác nhận đã nhận thanh toán, bạn sẽ nhận được tiền mã hóa trong tài khoản OKX của mình

Trên Ứng dụng

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Ứng dụng OKX và chọn Mua tiền mã hóa > Giao dịch P2P

  Open P2P trading from homepage

  Mở giao dịch P2P từ trang chủ

 2. Bảo đảm rằng đã chọn Mua ở trên cùng

 3. Chọn loại tiền thanh toán và loại tiền mã hóa bạn muốn nhận và Bộ lọc các sản phẩm được niêm yết theo Loại quảng cáoPhương thức thanh toán khả dụng và Đăng ký

  Select an offer you would like to buy

  Chọn sản phẩm bạn muốn mua

 4. Chọn Mua bên cạnh sản phẩm bạn ưa thích

 5. Nhập tổng giá hoặc số tiền mã hóa bạn muốn mua trong giới hạn lệnh và chọn phương thức thanh toán

 6. Chọn Mua [tiền mã hóa] với phí 0 đồng để tiếp tục
  Lưu ý: lúc này, OKX sẽ nắm giữ tiền mã hóa được mua cho đến khi người bán xác nhận rằng họ đã nhận được khoản thanh toán, lệnh đã bị bạn hủy hoặc hết thời gian chờ lệnh. Đừng thanh toán nếu lệnh có nguy cơ hết thời gian chờ vì người bán sẽ tự động nhận lại tiền mã hóa được giữ sớm hơn thời điểm bộ đếm giờ trở về 0, nếu thao tác thanh toán chưa được đánh dấu là đã hoàn tất.

 7. Nếu bạn cần nhắn tin cho người bán vì bất kỳ lý do gì, chọn Trò chuyện. Nếu không, hãy kiểm tra thông tin chi tiết về lệnh và chọn Tiếp tục

 8. Chọn Đã hoàn tất thanh toán sau khi đã thanh toán qua Ứng dụng/phương thức thanh toán đã chọn
  Lưu ý: khi người bán xác nhận đã nhận thanh toán, bạn sẽ nhận được tiền mã hóa trong tài khoản OKX của mình

Làm cách nào để hủy lệnh trên nền tảng P2P?

 • Nếu bạn mua tiền mã hóa bằng nội tệ trên thị trường giao dịch P2P của chúng tôi, bạn có thể hủy giao dịch bất cứ lúc nào. Thao tác này sẽ hoàn trả tài sản do OKX nắm giữ về cho người bán.

  On the Web: Cancel order on the order details page

  Trên web: Hủy lệnh trên trang chi tiết lệnh

  On App: Cancel order on the order details page

  Trên Ứng dụng: Hủy lệnh trên trang chi tiết lệnh

 • Lệnh sẽ bị hủy nếu bạn không thanh toán đúng hạn. Bạn không được cố gửi thanh toán khi sắp hết hạn vì tiền mã hóa sẽ tự động được hoàn trả cho người bán nếu hết thời gian trước khi bạn đánh dấu là thanh toán đã hoàn tất. Sẽ an toàn hơn nếu hủy lệnh và bắt đầu lại.

 • Khi mua trên nền tảng P2P, tuyệt đối không hủy lệnh đã được thanh toán. Thay vào đó, bạn cần liên hệ với người bán để đi đến thỏa thuận hoàn tiền trước khi hủy.

Giao dịch P2P trên OKX là phương thức an toàn và thuận tiện để mua hoặc bán tiền mã hóa. Khi bạn mua tiền mã hóa, OKX sẽ giữ tiền mã hóa để bảo mật cho đến khi người bán nhận được khoản thanh toán của bạn, sau đó chúng tôi sẽ mở khóa tiền mã hóa. Trong trường hợp người bán không mở khóa tiền mã hóa, bạn có thể gửi khiếu nại. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX sẽ xử lý khiếu nại phát sinh và mở khóa tiền mã hóa sau khi đã xác minh.