Làm cách nào để kiểm tra tiến độ nạp tiền của tôi?

Phát hành vào 13 thg 8, 2023Cập nhật vào 11 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút3.142

Trên Ứng dụng

 1. Mở Ứng dụng OKX, chọn Nạp tiền
 2. Chọn Giao dịch để xem 10 giao dịch gần đây
  CT-app-deposit-view deposit transactionChọn Giao dịch trên trang nạp tiền
 3. Chọn giao dịch nạp tiền mà bạn muốn kiểm tra tiến độ. Bạn sẽ thấy số tiền nạp, trạng thái nạp và thời gian nạp trên trang chi tiết
 4. Chọn Xem trên trình khám phá blockchain để kiểm tra tiến độ theo thời gian thực
  CT-Chi tiết tiến trình nạp tiền trên ứng dụngChọn Xem trên trình khám phá blockchain để xem tiến độ theo thời gian thực

Trên trang web

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại okx.com và truy cập Tài sản và chọn Nạp tiền
 2. Tìm khoản nạp tiền của bạn tại Tất cả khoản nạp tiền và bạn có thể xem số tiền nạp, trạng thái nạp, tiến độ nạp và thời gian nạp
 3. Bạn có thể chọn Xem tại Địa chỉ nạp để kiểm tra tiến độ theo thời gian thực
  CT-web-deposit progressTìm khoản nạp của bạn và chọn Xem để kiểm tra tiến độ theo thời gian thực